UCZNIOWIE
wychowawcy klas

 

Rok szkolny 2019/2020

Lp.  
Imię i nazwisko wychowawcy

Klasa
1   Bożena Szwałek I A
2   Małgorzata Rapa I B
3.   Anna Rymarz I C
4.   Jolanta Stoczkowska II A
5.   Małgorzata Korba II B
6.   Teresa Czajka II C
7.   Małgorzata Grabczyńska II D
8.   Elżbieta Małecka  III A
9.   Bożena Warda  III B
10.   Dorota Drążek III C
12.   Sławomira Wrzesińska III D
13.   Ewa Głaz   V A
14.   Agnieszka Daśko  V B
15.   Renata Kryska  VI A
16.   Marzena Pasztaleniec-Serafińska VI B
17.   Anna Nawrocka  VI C
18.   Małgorzata Kukiełka VI d
19.   Ewa Reszka VII A 
20.   Ewa Milanowska VII B
21   Justyna Pawlik VII c
22   Jarosław Wilczyński   VIII A
23   Magdalena Miszczak VIII B

 

Rok szkolny 2018/2019

Lp.  
Imię i nazwisko wychowawcy

Klasa
1.   Jolanta Stoczkowska I A
2.   Małgorzata Korba I B
3.    Teresa Czajka I C
4.   Małgorzata Grabczyńska I D
5.   Elżbieta Małecka  II A
6.   Bożena Warda  II B
7.   Dorota Drążek II C
8.   Sławomira Wrzesińska II D
9.   Bożena Szwałek III A
10.   Małgorzata Rapa III B
11.   Anna Rymarz III C
12.   Ewa Głaz   IV A
13.   Agnieszka Daśko  IV B
14.   Anna Siek IV C
15.   Renata Kryska  V A
16.   Marzena Pasztaleniec-Serafińska V B
17.   Anna Nawrocka  V C
18.   Małgorzata Kukiełka-Sadło  V d
19.   Ewa Reszka VI A 
20.   Ewa Milanowska VI B
21.   Justyna Pawlik VI c
22.   Jarosław Wilczyński   VII A
23.   Magdalena Miszczak VII B
24.   Krystyna Kostrzewska VIII A
25.   Ewa Boguta VIII B
26.   Elżbieta Flis    VIII C
27.   Andrzej Miszczak VIII D
     
1.   Amelia Dziurda-Multan  III A
2.   Joanna Kalicka  III B
     
   Razem uczniów /stan na dzień 10.09.2018 r./  616

 

Rok szkolny 2017/2018

Lp.  
Imię i nazwisko wychowawcy

Klasa
1.   Elżbieta Małecka  I A
2.   Bożena Warda  I B
3.   Dorota Drążek I C
4.   Sławomira Wrzesińska I D
5.   Bożena Szwałek II A
6.   Małgorzata Rapa II B
8.   Anna Rymarz II C
9.   Małgorzata Grabczyńska III A
10.   Jolanta Stoczkowska III B
11.   Teresa Czajka III C
12.   Renata Kryska  IV A
13.   Marzena Pasztaleniec-Serafińska IV B
16.   Anna Nawrocka  IV C
17.   Małgorzata Kukiełka-Sadło  IV D
18.   Ewa Reszka V A
19.   Ewa Milanowska V B
20.   Justyna Pawlik V C
21.   Jarosław Wilczyński   VI A
22.   Magdalena Miszczak VI B
23.   Krystyna Kostrzewska VII A
24.   Ewa Boguta VII B
25.   Elżbieta Flis VII C
26.   Andrzej Miszczak VI D
     
1.   Amelia Dziurda-Multan  II A
2.   Joanna Kalicka  II B
3.   Anna Siek  III A
4.   Bogusław Golewski  III B
5.   Agnieszka Daśko  III C
     

 

Rok szkolny 2016/2017

Lp.  Imię i nazwisko
wychowawcy
Klasa/ Liczba uczniów
1.   Bożena Szwałek  I A – 17 51
2.   Małgorzata Rapa  I B – 17
3.   Anna Rymarz I C – 17
4.   Małgorzata Grabczyńska II A - 23 66
5.   Jolanta Stoczkowska
II B - 23
6.   Teresa Czajka II C - 20
8.   Sławomira Wrzesińska III A – 21 90
9.   Bożena Warda III B – 23
10.   Dorota Drążek III C – 23
11.   Elżbieta Małecka III D – 23
12.   Ewa Reszka IV A - 25 77
13.   Ewa Milanowska IV B - 28
16.   Justyna Pawlik IV c - 24
17.   Jarosław Wilczyński   V a - 27 53
18.   Teresa Tracz V b - 26
19.   Krystyna Kostrzewska VI A - 20 84
20.   Ewa Boguta VI B - 20
21.   Joanna Wójtowicz VI C - 22
22.   Andrzej Miszczak VI D - 22
    Suma 421

 

Rok szkolny 2015/2016

Lp.  Imię i nazwisko
wychowawcy
Klasa/ Liczba uczniów
1.   Małgorzata Grabczyńska I A - 24 69
2.   Jolanta Stoczkowska I B - 24
3.   Teresa Czajka I C - 21
4.   Sławomira Wrzesińska II A – 23 92
5.   Bożena Warda II B – 23
6.   Dorota Drążek II C – 22
7.   Elżbieta Małecka II D – 24
8.   Anna Rymarz III A – 25 77
9.   Małgorzata Rapa III B – 28
10.   Małgorzata Gąbka III C - 24
11.   Zenobia Rusinek IV A - 26 53
12.   Teresa Tracz IV B - 27
13.   Krystyna Kostrzewska V A - 20 85
14.   Ewa Boguta V B - 20
15.   Joanna Wójtowicz V C - 23
16.   Marzena Pasztaleniec-Serafińska V D - 22
17.   Justyna Pawlik VI A - 17 59
18.   Anna Nawrocka VI B - 24
19.   Andrzej Miszczak VI C - 18
    Suma 435


Stan na dzień 31.08.2015 r.

Rok szkolny 2014/2015

Lp.  Imię i nazwisko
wychowawcy
Klasa/ Liczba uczniów
1.   Sławomira Wrzesińska I A – 23 89
2.   Bożena Warda I B – 23
3.   Dorota Drążek I C – 21
4.   Elżbieta Małecka I D – 22
5.   Anna Rymarz II A – 25 78
6.   Małgorzata Rapa II B – 27
7.   Małgorzata Gąbka II C - 26
8.   Małgorzata Grabczyńska III A - 26 51
9.   Jolanta Stoczkowska III B - 25
10.   Krystyna Kostrzewska IV A - 22 84
11.   Ewa Boguta IV B -18
12.   Joanna Wójtowicz IV C - 22
13.   Marzena Pasztaleniec-Serafińska IV D - 22
14.   Justyna Pawlik V A – 18 62
15.   Anna Nawrocka V B – 24
16.   Andrzej Miszczak V C - 20
17.   Teresa Tracz VI A – 23 49
18.   Ewa Milanowska VI B - 27
  Suma 413+1=414

* jeden uczeń - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Stan na dzień 12.09.2014 r.

 

Rok szkolny 2013/2014


Lp.  Imię i nazwisko
wychowawcy
Klasa/ Liczba uczniów
1.   Anna Rymarz I A – 24 78
2.   Małgorzata Rapa I B – 27
3.   Teresa Czajka I C - 27
4.   Małgorzata Grabczyńska II A - 26 53
5.   Jolanta Stoczkowska II B - 27
6.   Sławomira Wrzesińska III A – 23 85
7.   Bożena Warda III B – 18
8.   Dorota Drążek III C – 22
9.   Elżbieta Małecka III D – 22
10.   Justyna Pawlik IV A – 18 65
11.   Anna Nawrocka IV B – 26
12.   Andrzej Miszczak IV C - 21
13.   Anna Woch V A – 23 50
14.   Ewa Milanowska V B - 27
15.   Joanna Wójtowicz VI A -23 88
16.   Teresa Tracz VI B – 22
17.   Krystyna Kuna VI C – 23
18.   Zenon Szydłowski VI D – 20
Suma 419 + 1= 420

* jeden uczeń - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Stan na dzień 7.10.2013 r.

Klasa I a
Wychowawca: Anna Rymarz

 

Klasa I b
Wychowawca: Małgorzata Rapa

 

Klasa I c
Wychowawca: Teresa Czajka

 

Klasa II a
Wychowawca: Małgorzata Grabczyńska

Klasa II b
Wychowawca: Jolanta Stoczkowska

Klasa III a
Wychowawca: Sławomira Wrzesińska

 

Klasa III b
Wychowawca: Bożena Warda

 

Klasa III c
Wychowawca: Dorota Drążek

 

Klasa III d
Wychowawca: Elżbieta Małecka

 

Klasa IV a
Wychowawca: Justyna Pawlik

 

Klasa IV b
Wychowawca: Anna Nawrocka

 

Klasa IV c
Wychowawca: Andrzej Miszczak

Klasa V a
Wychowawca:  Anna Woch

Klasa V b
Wychowawca: Ewa Milanowska

 

Klasa VI a
Wychowawca: Joanna Wójtowicz

 

Klasa VI b
Wychowawca: Teresa Tracz 

 

Klasa VI c
Wychowawca: Krystyna Kuna

 

Klasa VI d
Wychowawca: Zenon Szydłowski

 

 

Rok szkolny 2012/2013

Klasa I a
Wychowawca: Małgorzata Grabczyńska

Klasa I b
Wychowawca: Jolanta Stoczkowska

Klasa II a
Wychowawca: Sławomira Wrzesińska

Klasa II b
Wychowawca: Bożena Warda

Klasa II c
Wychowawca: Dorota Drążek

Klasa II d
Wychowawca: Elżbieta Małecka

Klasa III a
Wychowawca: Anna Rymarz

Klasa III b
Wychowawca: Małgorzata Rapa

Klasa III c
Wychowawca: Małgorzata Gąbka

Klasa IV a
Wychowawca: Anna Woch

Klasa IV b
Wychowawca: Ewa Milanowska

Klasa V a
Wychowawca: Joanna Wójtowicz

Klasa V b
Wychowawca: Teresa Tracz 

Klasa V c
Wychowawca: Krystyna Kuna

Klasa V d
Wychowawca: Zenon Szydłowski

Klasa VI a
Wychowawca: Justyna Pawlik

Klasa VI b
Wychowawca: Dorota Piskorska

Klasa VI c
Wychowawca: Zenobia Rusinek

Klasa VI d
Wychowawca: Andrzej Miszczak

 

Rok szkolny 2011/2012

Klasa I a
Wychowawca: Sławomira Wrzesińska
Klasa I b
Wychowawca: Bożena Warda

Klasa I c
Wychowawca: Dorota Drążek

Klasa I d
Wychowawca: Elżbieta Małecka
Klasa II a
Wychowawca: Bożena Szwałek

Klasa II b
Wychowawca: Małgorzata Rapa

Klasa II c
Wychowawca: Małgorzata Gąbka

Klasa III a
Wychowawca: Małgorzata Grabczyńska

Klasa III b
Wychowawca: Jolanta Stoczkowska

Klasa IV a
Wychowawca: Joanna Wójtowicz

Klasa IV b
Wychowawca: Teresa Tracz 

Klasa IV c
Wychowawca: Ewa Pietrzak

Klasa IV d
Wychowawca: Zenon Szydłowski

Klasa V a
Wychowawca: Justyna Pawlik

Klasa V b
Wychowawca: Dorota Piskorska

Klasa V c
Wychowawca: Krystyna Kostrzewska

Klasa V d
Wychowawca: Andrzej Miszczak

Klasa VI a
Wychowawca: Alina Doroszewska

Klasa VI b
Wychowawca: Anna Woch

Klasa VI c
Wychowawca: Ewa Milanowska

Klasa VI d
Wychowawca: Krystyna Kuna


więcej...

Copyright © by Szkoła Podstawowa w Bychawie