Rok szkolny 2018/2019

Aktualna punktacja

Najlepsi Sportowcy Szkoły - tutaj

Najbardziej Usportowiona Klasa Szkoły - tutaj

Na stronie:

Regulaminy konkursów
Archiwum konkursów

 

REGULAMINY

Konkurs na najlepszego sportowca szkoły

  I    Cele i zadania konkursu:

-  popularyzacja sportu w szkole i środowisku,
-  zachęcenie uczniów do doskonalenia umiejętności sportowych,
-  wyłonienie i nagrodzenie najlepszych uczniów - sportowców szkoły.

II   Ogólne zasady  konkursu:

Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach: dziewczęta i chłopcy i  trwa cały rok szkolny. Pięć pierwszych osób, które zdobędą największą ilość punktów otrzyma statuetki. W konkursie biorą udział uczniowie klas IV, V i VI.

Warunki uczestnictwa:
-  zdobycie przynajmniej 50 pkt za udział w dowolnej (punktowanej) imprezie sportowej (kilku
   imprezach sportowych),
-  zachowanie godne ucznia i sportowca,
-  uczeń traci taką ilość punktów, jaką mógłby zdobyć za zajęcie I miejsca w zawodach w
   których nie wziął udziału z własnej winy - bez usprawiedliwienia rodziców (opiekunów),
-  jeśli w/w sytuacja powtórzy się trzykrotnie, uczeń zostaje wykreślony z konkursu,
-  uczeń nie otrzymuje punktów za udział w zawodach jeśli w czasie ich trwania zachował się
   w sposób naruszający dobre imię szkoły, drużyny lub naruszył inne ogólnie przyjęte normy
   poprawnego zachowania,
-  za szczególnie rażące, niegodne zachowanie uczeń może być całkowicie usunięty
   z konkursu (decyzję podejmuje opiekun UKS).

III     Punktacja:  

        1.  Udział w zawodach sportowych objętych Kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego  
 

Lp.

Ranga zawodów

Punktacja za uzyskane miejsce

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI-XX

od XXI

1.

 
 szkolne

20

15

10

9

8

7

6

5

4

3

2

za udział 
 1 p.

2.

 gminne

30

20

15

12

11

10

9

8

7

6

5

 1 p.

3.

 eliminacje 
 powiatowe

40

30

20

13

12

11

10

9

8

7

6

 1 p.

4.

 powiatowe

50

40

30

16

15

13

11

10

9

8

7

 1 p.

5.

 rejonowe

70

50

40

35

30

25

20

18

15

12

10

 1 p.

6.

 wojewódzkie

120

90

80

70

65

60

55

40

35

30

20

1 p.

7.

 międzywojewódzkie

160

130

110

100

95

90

85

80

75

70

65

1 p. 


2. Udział w innych imprezach sportowych nieobjętych Kalendarzem SZS - 10 punktów.
3. Turniej Rodzinny, Turniej Dzikich Drużyn - punktacja jak za zawody szkolne.
4. Punktacja drużynowa:
- każdy zawodnik drużyny otrzymuje punkty jak za indywidualny udział w zawodach (miejsce drużyny  decyduje o  liczbie punktów),
- zawodnicy rezerwowi z których nie skorzystał opiekun w trakcie zawodów otrzymują  połowę punktów.

IV      Odpowiedzialny:  Nauczyciel wychowania fizycznego – Andrzej Miszczak
 

Konkurs na najbardziej usportowioną klasę szkoły

 

    Cele i zadania konkursu:

-  popularyzacja aktywności fizycznej wśród młodzieży szkolnej,
-  rozwijanie umiejętności sportowego rywalizowania i kibicowania,
-  stwarzanie sytuacji, w których uczniowie identyfikują się ze społecznością klasy,
-  mobilizowanie uczniów do systematycznej pracy i chęci osiągania coraz to lepszych wyników
   sportowych ,
-  stwarzanie warunków do rywalizacji sportowej wszystkim uczniom, nie tylko tym uzdolnionym
   ruchowo,
-  eksponowanie osiągnięć młodzieży poprzez systematyczne ogłaszanie wyników.
 

II     Ogólne zasady  konkursu:

-  w konkursie biorą udział wszystkie klasy IV, V i VI,
-  konkurs trwa cały rok szkolny,
-  suma punktów uzyskanych przez wszystkich uczniów z danej klasy stanowi o miejscu
   w klasyfikacji końcowej,
-  zawodnicy rezerwowi z których nie skorzystał opiekun w trakcie zawodów otrzymują punkty
   za udział, niezależnie od miejsca zajętego przez drużynę,
-  klasa, która zdobędzie największą ilość punktów zdobywa pierwsze miejsce i otrzymuje
   puchar.

III     Punktacja
        Zmiana od roku szkolnego 2011/2012.

  1. Udział w zawodach sportowych objętych Kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego:
     


Lp.

Ranga
zawodów


Punktacja za uzyskane miejsca
 

I

II

III

IV

V-VI

VII-IX

powyżej X

1.

szkolne
 

6

5

4

3

       2

2.

gminne

7

6

5

4

        3

3.

eliminacje powiatowe

10

8

7


6

5

          4

4.

 powiatowe
 


15

12

10

8

  6

          5 

5.

 rejonowe

30

20

15

12

 10

8

6

6.

 wojewódzkie

50

40

30

25

 20

15

 10

2. Udział w innych imprezach sportowych nieobjętych Kalendarzem SZS - 5 punktów.
3. Turniej Rodzinny, Turniej Dzikich Drużyn - punktacja jak za zawody szkolne.
4. Przygotowanie do lekcji wychowania fizycznego /strój sportowy/. Ocena wystawiana jest
    2 razy w ciągu roku szkolnego.

 

Ilość braków stroju

Ilość punktów

 zero braków  15 pkt
do 4 braków  10 pkt
od 5 do 8 braków    5 pkt
od 9 do 15 braków    0 pkt
od 16 do 19 braków - 10 pkt
 powyżej 20 braków - 20 pkt
powyżej 30 braków - 25 pkt
powyżej 40 braków - 30 pkt
powyżej 50 braków - 40 pkt
powyżej 60 braków - 50 pkt

5.  Zachowanie w czasie lekcji i zawodów sportowych.
Każdy uczeń otrzymuje 5 punktów ujemnych za niesportowe zachowanie zarówno podczas lekcji jak
i zawodów sportowych. Punkty karne może otrzymać również uczeń, który będzie kibicował
w niekulturalny sposób .
6.  Udział z zajęciach pozalekcyjnych o charakterze sportowym.
Każdy uczeń biorący systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze sportowym otrzymuje 3 punkty w każdym półroczu.

IV   Odpowiedzialny: Nauczyciel wychowania fizycznego – Anna Nawrocka


 

Archiwum konkursów

 

Rok szkolny 2017/2018

Najlepsi Sportowcy Szkoły

Wiktoria Kusy /VI b/ i Michał Głąb /VI b/

Klasyfikacja końcowa - tutaj

VI b
Najbardziej Usportowiona Klasa Szkoły

Klasyfikacja końcowa - tutaj

 

Rok szkolny 2016/2017

Najlepsi Sportowcy Szkoły

Agnieszka Zdybel /VI b/ i Kacper Karmiński /V a/

     

 

Najbardziej Usportowiona Klasa Szkoły
V a

 

 

Rok szkolny 2015/2016

Najlepsi Sportowcy Szkoły

Agnieszka Zdybel /V b/

Stanisław Zdybel /VI b/ w latach 2013-2016

Najbardziej Usportowiona Klasa Szkoły
VI b


Lp. Klasa Pkt
1. VI b 420
2. VI c 256
3. V c 249
4. V c 227
5. VI a 224
6. IV a 222
7. V b 216
8. V a 194
9. IV b 180
10. V d 118

 

 

Rok szkolny 2014/2015

Najlepsi Sportowcy Szkoły 
Aleksandra Kośka /VI a/ 
Stanisław Zdybel /V b/


  

DZIEWCZĘTA                          CHŁOPCY
Lp. Imię i nazwisko klasa pkt Lp. Imię i nazwisko klasa pkt
1.  Aleksandra Kośka  VI a 254 1.  Stanisław Zdybel V b 370
2.  Karolina Regmunt  VI a 135 2.  Patryk Kmieć  V c 253
3.  Karolina Frączek  VI a 84 3.  Szymon Staniec  V b 220
4.  Karolina Koza  VI a 78 4.  Alan Szafran V a 185
5.  Oliwia Korba   V b 60 5.  Konrad Kania V c 172
6.  Kaja Szewczyk  V b 56 6.  Kacper Uniłowski VI b 161
7.  Natalia Wolska V a 46 7.  Wiktor Długoszek V b 160
8.  Alicja Rolek  VI a 45 8.  Mateusz Malec VI b 156
9.  Anna Krzysztoń  VI b 39 9.  Maciej Siek  VI b 147
10.  Natalia Bielak VI a 23 10.  Kamil Olesiński VI a 139

Najbardziej usportowiona klasa szkoły
klasa V b

Lp. Klasa Pkt
1. V b 417
2. VI a 407
3. VI b 346
4. V c 227
5. V a 186
6. IV c 154
7. IV a 113
8. IV b 105
9. IV d 104

Rok szkolny 2013/2014

Najlepsi Sportowcy Szkoły 
Julia Głąb /VI a/ 
Stanisław Zdybel /IV b/


DZIEWCZĘTA                          CHŁOPCY
Lp. Imię i nazwisko klasa pkt Lp. Imię i nazwisko klasa pkt
1.  Julia Głąb  VI a   222  1.   Stanisław Zdybel  IV b  220
2.  Jagoda Kamińska VI b 184 2.   Kacper Uniłowski  V b 179
3.  Katarzyna Kostrzewa  VI b 179 3.   Alan Szafran IV a 177
4.  Wiktoria Bartoszek  VI a 177 4.   Maciej Siek V b 171
5.  Wiktoria Kania VI a 169 5.   Bartłomiej Milanowski VI b 145
6.  Aleksandra Luterek  VI d 168 6.   Kamil Olesiński V a 140
7.  Agata Maj  VI c 150 7.   Paweł Ostrysz VI c 138
8.  Magdalena Rybaczek  VI b 148 8.   Damian Wójcik VI a 128
8.  Weronika Kowalczyk VI c 148 9.   Konrad Siek V b 119
10.  Agnieszka Przech VI c 123 10.   Kacper Leszczyński V a 112

Najbardziej usportowiona klasa szkoły
klasa VI b


Lp. Klasa Pkt
1. VI b 367
2. VI c 331
3. VI a 302
4. V b 295
5. V a 248
6. IV b 214
7. VI d 187
8. IV a 154
9. IV c 142
 

 

Rok szkolny 2012/2013

Najlepsi Sportowcy Szkoły 
Jagoda Pałubska /VI b/ i Michał Piwnicki /VI a/

  

DZIEWCZĘTA                          CHŁOPCY
Lp. Imię i nazwisko klasa pkt Lp. Imię i nazwisko klasa pkt
1.  Jagoda Pałubska VI b 393 1.  Michał Piwnicki VI a 703
2.  Julia Głąb V a 370 2.  Krzysztof Traczewski VI b 630
3.  Jagoda Kamińska V b 366 3.  Michał Król VI b 628
4.  Katarzyna Mendykowska VI b 333 4.  Konrad Rożenek VI b 617
5.  Agata Rej VI a 324 5.  Łukasz Krzysztoń VI b 458
6.  Wiktoria Bartoszek V a 286 6.  Marcin Rzucidło VI d 435
7.  Paulina Wieczorkiewicz VI a 261 7.  Kacper Budzyński VI a 395
8.  Wiktoria Kania V a 239 8.  Kacper Golisz VI a 343
9.  Katarzyna Rogowska V b 225 9.  Marcin Wolski VI b 270
9.  Magdalena Rybaczek V b 225 10.  Cezary Dziadosz VI a 265
10.  Natalia Kula VI b 224        

Najbardziej usportowiona klasa szkoły
klasa VI b

Lp. Klasa Pkt
1. VI b 1266
2. VI a 989
3. V b 631
4. V a 528
5. VI d 398
6. VI c 363
7. IV a 351
8. V c 326
9. V d 262
10. IV b 249
 

 

Rok szkolny 2011/2012

Najlepsi Sportowcy Szkoły 
Julia Michalewska /V a/ 
Michał Piwnicki /V a/


 

DZIEWCZĘTA                          CHŁOPCY
Lp. Imię i nazwisko klasa pkt Lp. Imię i nazwisko klasa pkt
1.  Julia Michalewska V a 331 1.  Michał Piwnicki V a 684
2.  Katarzyna Mendykowska V b 306 2.  Michał Król V b 621
3.  Agata Rej V a 256 3.  Łukasz Krzysztoń V b 585
4.  Aleksandra Toporowska V d 230 4.  Michał Klimek V a 555
5.  Wiktoria Kryska VI d 227 5.  Krzysztof Traczewski V b 415
6.  Wiktoria Wolska V c 220 6.  Rafał Lipiński VI b 413
7.  Weronika Golik IV d 214 7.  Kamil Klimek VI b 412
8.  Jagoda Pałubska V b 205 8.  Marcin Rzucidło V d 361
9.   Julia Sądej IV a 155 9.  Tomasz Madej VI c 342
10.   Gabriela Siek IV b 145 10.  Cezary Dziadosz V a 300

Najbardziej usportowiona klasa szkoły
klasa V b

Lp. Klasa Pkt
1. V b 1110
2. V a 890
3. VI b 537
4. VI c 522
5. V d 362
6. V c 335
7. IV b 279
8. IV a 260
9. IV c 240
10. IV d 174
11. VI d 126
12. VI a 122

 

Rok szkolny 2010/2011

Najlepsi Sportowcy Szkoły 
Katarzyna Lech /VI b/ i Michał Król /V b/

     

 

DZIEWCZĘTA                          CHŁOPCY
Lp. Imię i nazwisko klasa pkt Lp. Imię i nazwisko klasa pkt
1.  Katarzyna Lech VI b 370 1.  Michał Król  IV b 764
2.  Anna Chemperek VI d 288 2.  Piotr Olesiński VI b 585
3.  Klaudia Rapa VI a 260 3.  Konrad Marek VI a 582
4.  Wiktoria Maciejczyk VI c 226 4.  Michał Grabczyński VI a 555
5.  Monika Duda V a 222 5.  Łukasz Krzysztoń  IV b 553
6.  Aleksandra Nowak VI b 216 6.  Przemysław Głąb VI c 535
7.  Magdalena Baran VI a 205 7.  Mateusz Popławski VI d 527
8.  Karolina Rubaj VI a 198 8.  Kamil Kukuryk VI a 419
9.  Kamila Walewska VI d 187 9.  Emil Pausz VI d 396
10.  Magda Mendykowska VI a 124 10.  Krzysztof Traczewski IV b 395

Najbardziej usportowiona klasa szkoły
klasa VI a

Lp. Klasa Pkt
1. VI a 641
2. IV b 637
3. VI d 475
4. VI b 378
5. IV a 369
6. VI c 349
7. V c 172
8. V b 170
9. V a 163
10. IV d 150
11. IV c 129
12. V d 125

 

Rok szkolny 2009/2010

Najlepszy Sportowiec Szkoły 
Kamil Kasprzak /VI a/


 

DZIEWCZĘTA                          CHŁOPCY
Lp. Imię i nazwisko klasa pkt Lp. Imię i nazwisko klasa pkt
1.   Aleksandra Żak VI b 226 1.   Kamil Kasprzak VI a 306
2.   Katarzyna Lech V b 195 2.   Michał Włodarczyk VI a 299
3.   Aleksandra Flis VI b 178 3.   Michał Pawłowski VI b 289
4.   Inga Holweg VI d 167 4.   Patryk Piwnicki VI b 278
5.   Aleksandra Płaza VI b 154 5.   Łukasz Sprawka V a 269
6.   Aleksandra Kursa IV c 151 6.   Przemysław Głąb V c 266
7.   Paulina Zaborska VI c 123 7.   Mateusz Zyszczak VI b 240
8.   Daniela Moroniak V d 120 8.   Michał Cajzer VI a 229
9.   Wiktoria Maciejczyk V c 115 9.   Paweł Łukomski VI b 228
10.   Agata Janik V c 113 10.   Łukasz Wolski V c 199

Najbardziej Usportowiona Klasa
VI b

Lp. Klasa Pkt
1.  VI b 540
2. VI a 400
3. V c 249
4. VI d 231
5. V d 230
6. IV c 158
7. V a 157
8. IV b 139
9. V b 136
10. IV d 101
11. IV a 98
12. VI c 24

 

Rok szkolny 2008/2009

Najlepszy Sportowiec Szkoły 
Jakub Szymala /VI a/

DZIEWCZĘTA                          CHŁOPCY
Lp. Imię i nazwisko klasa pkt Lp. Imię i nazwisko klasa pkt
1.   Izabela Dziadosz  VI a 427 1.   Jakub Szymala VI a 715
2.   Sylwia Batyra VI c 381 2.   Michał Włodarczyk V a 638
3.   Paulina Korba VI b 344 3.   Dominik Łoś VI a 619
4.   Dominika Gryta VI a 323 4.   Mateusz Zawiślak VI a 580
5.   Inga Holweg V d 313 5.   Daniel Stachyra VI d 551
6.   Patrycja Piechota VI a 306 6.   Piotr Jankowski VI a 430
7.   Patrycja Sękowska VI c 252 7.   Kamil Kasprzak V a 406
8.   Kinga Moląg VI b 248 8.   Bartłomiej Buczek VI d 393
9.   Karolina Piędzia VI c 244 9.   Kamil Małecki V b 328
10.   Aneta Zarosińska VI a 236 10.   Michał Pawłowski V b 322
        11.   Paweł Łukomski V b 321


Najbardziej Usportowiona Klasa
VI a

Lp. Klasa Pkt
1.  VI a 1144
2.  V b 518
3.  VI d 505
4.  V a 392
5.  VI c 352
6.  VI b 343
7.  V d 238
8.  IV d 175
9.  IV b 143
10.  IV c 138
11.  IV a 115
12. V c 0

 

Rok szkolny 2007/2008

Najlepszy Sportowiec Szkoły  
Jakub Szymala /V a/


 

DZIEWCZĘTA  CHŁOPCY
Lp. Imię i nazwisko pkt klasa Lp. Imię i nazwisko pkt klasa
1.  Joanna Krusińska 335 VI b 1.  Jakub Szymala 395 V a
2.  Agnieszka Fijołek 300 VI d 2.  Damian Rozdzialik 338 VI d
2.  Iwona Kryk 300 VI c 3.  Paweł Klimek 235 VI b
3.  Małgorzata Bartnik 243 VI b 4.  Daniel Stachyra 312 V d
4.  Agata Martyna 221 VI d 5.  Mateusz Łukomski 308 VI d
5.  Paulina Korba 209 V b 6.  Rafał Dudkiewicz 304 VI a
6.  Karolina Kałużna 203 VI d 7.  Dominik Łoś 293 V a
7.  Izabela Dziadosz 190 V a 8.  Marcin Chmiel 246 VI a
8.  Karolina Olech 180 VI c 9.  Grzegorz Grabczyński 235 VI c
9.  Patrycja Szwałek 170 VI c 10.  Karol Wieczorkiewicz 226 VI c
9.  Aneta Spust 170 VI c        
10.  Aleksandra Flis 143 IV b        
10.  Aleksandra Żak 143 IV b        
 

Najbardziej Usportowiona Klasa
VI d

Lp. Klasa Pkt
1.  VI d 525
2.  V a 497
3.  VI c 491
4.  VI b 285
5.  IV b 278
6.  V d 259
7.  VI a 165
8.  V c 143
9.  V b 122
10.  IV d 97
11.  IV a 90
12.  IV c 11

 

Rok szkolny 2006/2007 

Najlepszy Sportowiec Szkoły  
Paulina Sagan /VI a/

DZIEWCZĘTA  CHŁOPCY
Lp. Imię i nazwisko Pkt Klasa Lp. Imię i nazwisko Pkt Klasa
1.  Paulina Sagan  761 VI a 1.  Jakub Gutek 523 VI d
2.  Agata Piędzia 650 VI b 2.  Wojciech Batyra 431 VI b
3.  Amanda Michalczak 561 VI b 3.  Grzegorz Pietrzak 389 VI b
4.  Agnieszka Fijołek 537 V d 4.  Marek Pachulec 387 VI b
5.  Iwona Kryk 473  V c 5.  Michał Flis 279 VI b
6.  Anna Żuk 325 VI c 6.  Michał Bosakiewicz 278 VI b
7.  Małgorzata Bartnik 309 V b 7.  Jakub Lenarcik 269 VI d
8.  Jagoda Michalska 263 VI c 8.  Michał Sobkowicz 213 VI c
9.  Iza Flis 257 VI c 9.  Adam Styk 189 VI d
10.  Paulina Florek 256 VI c 10.  Rafał Głowacki 159 VI d

Najbardziej Usportowiona Klasa
VI b

Lp. Klasa Pkt
1.  VI b 804
2.  VI d 600
3.  VI c 448
4.  VI a 420
5.  V d 407
6.  V c 290
7.  V a 190
8.  IV a 172
9.  V b 158
10.  IV d 90
11.  IV b 59
12.  IV c 30

 

Rok szkolny 2005/2006

Najlepszy Sportowiec Szkoły 
Maciej Gąbka /VI e/


 

DZIEWCZĘTA  CHŁOPCY
Lp. Imię i nazwisko Pkt Klasa Lp. Imię i nazwisko Pkt Klasa
1.  Paulina Sagan  368 V a 1.  Maciej Gąbka 425 VI e
2.  Agata Piędzia 360 V b 2.  Marek Pachulec 314 V b
3.  Aneta Gierczyńska  345 VI c 3.  Kamil Styk 309 VI a
4.  Monika Łoś 293 VI e 4.  Adam Kobylarz 306 VI d
5.  Jagoda Michalska 278 V c 5.  Grzegorz Pietrzak 294 VI b
6.  Paulina Florek 275 V c 6.  Sylwester Kwietniewski 253 VI c
7.  Monika Marzec 182 VI a 7.  Wojciech Batyra 245 VI b
8.  Agnieszka Słowikowska 158 VI c 8.  Łukasz Mazurkiewicz 212 VI e
9.  Iza Flis 146 V c 9.  Tomasz Marzec 175 VI c
10.  Ewelina Tracz 145 VI e 10.  Jakub Gutek 168 V d

Najbardziej Usportowiona Klasa
V b

Lp. Klasa Pkt
1. V b 711
2. VI e 603
3. VI c 549
4. VI a 405
5. V a 327
6. V d 312
7. V c 205
8. VI b 192
9. VI d 180
10. IV c 115
11. IV d 98
12. IV a 87
13. IV b 30

 

Rok szkolny 2004/2005

Najlepszy Sportowiec Szkoły 
Katarzyna Flis /VI e/ 

DZIEWCZĘTA  CHŁOPCY
Lp. Imię i nazwisko Pkt Klasa Lp. Imię i nazwisko Pkt Klasa
1.  Katarzyna Flis  768 VI e 1.  Maciej Gąbka 499 V e
2.  Monika Łoś 699 V e 2.  Wojciech Migryt  461 VI d
3.  Monika Szacoń 551 VI d 3.  Rafał Sulowski 418 VI e
4.  Agata Popławska 528 VI e 4.  Wojciech Krzyżanowski 323 VI c
5.  Aneta Gierczyńska  460  V c 5.  Sylwester Kwietniewski 321 V c
6.  Paulina Chylińska 421 VI e 6.  Jan Tracz 311 VI a
7.  Maja Wac 414 VI a 7.  Paweł Król 306 VI a
8.  Sylwia Osinowska 306 VI a 8.  Aleksander Krukar 302 VI d
9.  Dominika Sobkowicz 296 VI b 9.  Tomasz Flis 295 VI d
10.  Magdalena Ziętek  292 VI b 10.  Jakub Gutek 232 IV d

Najbardziej Usportowiona Klasa
VI e

Lp. Klasa Pkt
1.  VI e 640
2.  VI d 624
3.  VI a 499
4.  VI b 347
5.  V e 333
6.  VI c 277
7.  V c 261
8.  V a 257
9.  IV d 221
10.  IV b 140
11.  IV a 129
12. IV c 119
13. V b 115
14. V d 93