Programy, projekty i działania podwyższające jakość edukacji, wychowania i opieki
realizowane w Szkole Podstawowej w Bychawie
roku szkolnym 2018/2019

 

Lp.

Nazwa programu lub projektu

Realizator

Odpowiedzialni za realizację w szkole

1.

Program dla szkół
(mleko, warzywa i owoce)

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Dyrektor Szkoły

2.

Powszechna nauka pływania
„Umiem pływać”

Ministerstwo Sportu i Turystyki Urząd Miejski w Bychawie

Anna Nawrocka
Andrzej Miszczak

3.

Program „Trzymaj formę”

Główny Inspektorat Sanitarny

Anna Nawrocka
Małgorzata Rapa

4.

Kampania edukacyjna
„Dzień Bezpiecznego Internetu”

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa

Krystyna Kostrzewska

5.

Projekt edukacyjny „Lekki tornister”

Sanepid Fundacja Rosa

Dorota Piskorska

6.

Program „Szkolny Klub Sportowy”

Wojewódzkie Zrzeszenie
LZS w Lublinie

Anna Nawrocka
Andrzej Miszczak

7.


Projekt edukacyjny – Udzielanie pierwszej pomocy dla uczniów gimnazjum – klasa III


Lubelska Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK- Oddział w Lublinie

Renata Kryska

8.

Program „Odblaskowa Gmina”

Urząd Miejski w Bychawie, Komenda Miejska Policji
w Lublinie

Justyna Pawlik
Renata Kryska

9.


Program – „Bieg po zdrowie” - edukacja przeciwnikotynowa
dla kl. IV b

 Sanepid w Lublinie

Agnieszka Daśko

10.


„Moje dziecko idzie do szkoły”

Główny Inspektorat Sanitarny

Małgorzata Grabczyńska

|

11.


„Akademia Bezpiecznego Puchatka”

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Małgorzata Grabczyńska