We wrześniu 2011 roku rozpoczęto w naszej szkole realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych. Głównym celem tego projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I - III. Działaniami w ramach projektu objęto uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz zdobywaniu umiejętności matematycznych, z wadami postawy i zaburzeniami rozwoju mowy, a także ze szczególnymi uzdolnieniami językowymi, matematycznymi i informatycznymi.

Zajęcia realizowane były w 8 grupach:

1. Zajęcia z trudnościami w czytaniu i pisaniu z ryzykiem dysleksji - nauczyciel prowadzący p. Teresa Czajka.

2. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w kierunku nauk matematyczno - przyrodniczych -  nauczyciel  prowadzący  p. Bożena Szwałek.
3. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w kierunku technologii komputerowej - nauczyciel prowadzący p. Dorota Drążek.


W ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bychawie w naszej placówce odbywają się zajęcia dla uczniów uzdolnionych z zakresu technologii informatycznej realizujące program pod nazwą „Komputerowa Akademia Pierwszaka”. Uczestnikami są uczniowie klasy I (4 chłopców i 4 dziewczynki). Zajęcia odbywają się od września do czerwca 2012 roku i po zrealizowaniu programu każdy uczeń zdobędzie następujące wiadomości i umiejętności:

Poznajemy komputer
Uczeń:
• Zna zasady korzystania z pracowni komputerowej,
• Przygotowuje komputer do pracy przez prawidłowe włączenie i wyłączenie,
• Poprawnie uruchamia program i kończy jego działanie,
• Operuje prawidłową terminologią,
• Nazywa i rozróżnia części komputera,
• Prawidłowo porusza się po środowisku WINDOWS i wykonuje proste operacje,
• Korzysta z urządzeń: klawiatury, monitora, myszki, drukarki, cyfrowego aparatu fotograficznego.

Rysowanie i malowanie na ekranie /Pisanie/
Uczeń:
• Wyjaśnia pojęcia: edytor grafiki i edytor tekstu oraz podać przykłady,
• Uruchomia poznane edytory (graficzny MsPaint, tekstowe: Notatnik, WordPad, Word),
• Posługuje się odpowiednimi narzędziami i funkcjami edytorów do tworzenia ciekawych kompozycji i prac,
• Zapisuje stworzony przez siebie dokument lub rysunek we wskazanym folderze i z określoną nazwą,
• Potrafi wykonać prezentację multimedialną w Microsoft PowerPoint tworząc slajdy zawierając w nich elementy edytorów grafiki.

Komputer jako źródło wiedzy i rozrywki
Uczeń:
• Uruchamia  wskazany  program  edukacyjny,  właściwie  z  niego  korzystać i zakończyć pracę z programem,
• Wyszukuje informacje na określony temat w encyklopediach multimedialnych, Internecie i zastosować zdobyte informacje w przygotowaniu się do zajęć,
• Uruchamia dowolną grę komputerową i z niej skorzystać.

4. Zajęcia  rozwijające   zainteresowania   uczniów   w   kierunku  nauk
matematyczno  -  przyrodniczych
./ Głównym celem zajęć jest kształcenie umiejętności procesów poznawczych oraz rozbudzanie zainteresowań z zakresu nauk matematyczno - przyrodniczych. Grupa liczy 6 uczniów, w tym 3 dziewczynki i 3 chłopców/ -  nauczyciel  prowadzący  p. Elżbieta Małecka.

5. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy -  nauczyciel prowadzący
  p. Małgorzata Rapa.

6. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
/
Zajęcia wspomagające kształtowanie umiejętności matematycznych uczniów, mają na celu wypracowanie u dzieci przekonania, że umiejętność liczenia jest bardzo przydatna w życiu codziennym i stwarza okazję do świetnej zabawy. Zadania są zróżnicowane pod względem trudności i mają atrakcyjną formę. Tak zmotywowane dzieci łatwiej zrozumieją różne zagadnienia matematyczne i zdobędą potrzebną wiedzę./ - nauczyciel prowadzący p. Zofia Fijołek.


7. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w kierunku nauk matematyczno - przyrodniczych - nauczyciel  prowadzący  p. Sławomira Wrzesińska.

8. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych językowo - nauczyciel prowadzący p. Dorota Piskorska.

 

       Projekt zakończony

Zakończyły się zajęcia realizowane w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”. W czasie trwania projektu prowadzone były zajęcia w kierunku nauk matematyczno-przyrodniczych, matematycznych, języka angielskiego, zajęcia dla uczniów z wadami postawy, zajęcia komputerowe oraz zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce czytania. W wyniku systematycznej pracy uczniowie podnieśli swoje kompetencje, uzupełnili braki oraz podnieśli swój poziom sprawności ruchowej. Zindywidualizowane metody i formy pracy pozwoliły na odkrycie predyspozycji i talentów uczniów. Mamy nadzieję że nabyte umiejętności pomogą uczniom w przyszłości osiągać sukcesy szkolne.
                                                                                                                        /Bożena Szwałek
/
                                    

Copyright © by Szkoła Podstawowa w Bychawie