Dyrekcja Szkoły


Dyrektor Szkoły
Małgorzata Tudrujek

 
Wicedyrektor
Justyna Pawlik

Wicedyrektor
Renata Kryska

Grono Pedagogiczne

 


Przedmiot
 
Nauczyciele uczący
 Edukacja wczesnoszkolna
Teresa Czajka
Dorota Drążek
Małgorzata Grabczyńska
Małgorzata Korba
Elżbieta Małecka
Małgorzata Rapa
Anna Rymarz
Jolanta Stoczkowska
Bożena Szwałek
Bożena Warda
Sławomira Wrzesińska
 Język polski
Amelia Dziurda-Multan
Magdalena Miszczak
Anna Siek
Jarosław Wilczyński

 Język angielski
Ewa Boguta
Ewa Głaz
Małgorzata Kukiełka
Justyna Pawlik
Dorota Piskorska
Język niemiecki
Milena Daniel


Język francuski

Małgorzata Kukiełka
 Matematyka
Elżbieta Flis
Joanna Kalicka

Renata Kryska
Henryka Łoś

Ewa Reszka
Monika Ziętek
 
Historia
 

Ewa Kaźmierak
Zbigniew Milanowski

Wiedza o społeczeństwie
Zbigniew Milanowski

Edukacja dla bezpieczeństwa
Agnieszka Daśko
 Przyroda
Ewa Milanowska
Marzena Pasztaleniec-Serafińska
Biologia
Marzena Pasztaleniec-Serafińska
Ewa Milanowska
Fizyka
Zenon Kozioł

Chemia
Joanna Kalicka

Geografia Ewa Wieczorkiewicz
 
Plastyka
 

Agnieszka Daśko

 Muzyka
 
Krzysztof Mendykowski

Informatyka
 

Artur Chrzanowski
Dorota Drążek
Zenon Szydłowski
 Zajęcia techniczne
Artur Chrzanowski
Zenon Szydłowski
 Wychowanie fizyczne
Elżbieta Głąb
Anna Nawrocka
Andrzej Miszczak
Waldemar Kot

 Religia
Lidia Chomik
Monika Ziętek
ks. Łukasz Nizio
 Świetlica
Zofia Fijołek
Wychowanie do życia w rodzinie
Agnieszka Drąg

 
Biblioteka
 

Urszula Pytlak
Elżbieta Korba
 
Pedagog szkolny
 

Marzena Kasperek
Agnieszka Drąg


Copyright © by Szkoła Podstawowa w Bychawie