Opieka pedagogiczna
 

Świetlica szkolna

Godziny pracy 700 - 1600

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

 

Pedagodzy szkolni

Godziny pracy pani Agnieszki Drąg
 

 Dzień tygodnia Godziny pracy
poniedziałek

7.30-14.55

7.30-8.15-zajęcia wdż
11.45-12.30-
zajęcia korekcyjno- kompensacyjne (kl. II)
12.50-13.35-zajęcia wdż

14.10 -odprowadzanie

14.20-14.55  zajęcia korekcyjno- kompensacyjne (kl. III) 

wtorek

12.40-14.25

12.50-13.35-zajęcia wdż

13.40-14.25-  zajęcia korekcyjno- kompensacyjne (kl. V)             

środa
 

8.00-12.00     

10.45-11.15 dyżur na stołówce szkolnej
11.15-12.00 - zajęcia korekcyjno- kompensacyjne (kl. II, III)

czwartek

7.30-13.35

7.30-8.15 -zajęcia wdż
11.45-12.30-
zajęcia korekcyjno- kompensacyjne (kl. II)
12.50-13.35-zajęcia wdż


piątek
 

8.00-13.35

11.45-12.30-zajęcia wdż

 

Godziny pracy pani Marzeny Kasperek

 Dzień tygodnia Godziny pracy
poniedziałek

7.30- 8.15- doradztwo zawodowe 
11.50-12.20 –odprowadzanie uczniów dojeżdżających
12.50- 13.35- doradztwo zawodowe

wtorek

11.35- 12.00- dyżur w stołówce
12.00 -12.45 -zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
12.50- 13.35-zajęcia korekcyjno- kompensacyjne


środa
 

10.55-11.40 -zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

czwartek

7.30- 8.15 – doradztwo zawodowe
11.45-12.30 -zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
12.50- 13.35- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne


piątek
 

11.45-12.30 -zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
12.50- 13.35- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne


Ważne adresy i telefony

Nazwa instytucji Adres  Telefon
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Bychawa
ul. Andersa 2
0815660232
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji Lublin
ul. Młodej Polski 30
0817410930
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna (prywatna) Lublin
ul. Grottgera 9/1
0815250117 0815243787
Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki
i Terapii Rodzin
Lublin
ul. I Armii Wojska Polskiego 1
0815324822
Centrum Pomocy Psychologicznej
i Psychoterapii
Lublin
ul. Godebskiego 5/3
0815332244
Ośrodek Pomocy Społecznej Bychawa
ul. Piłsudskiego 22
0815660127
Ośrodek Interwencji Kryzysowej Bychawa
ul. Pileckiego 12
0815661151
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnia Odwykowa Bychawa
ul. Pileckiego 12
0815660031
Wojewódzka Poradnia Odwykowa Lublin
ul. Abramowicka 4a
0817442228
Stowarzyszenie STOP, Punkt Interwencji Kryzysowej Lublin
ul. Towarowa 19
0817483889
Ośrodek Leczenia Uzależnień Lublin
ul. Karłowicza 1
0815322979
Stowarzyszenie POSTIS
(dla ofiar przemocy)
Lublin
ul. Plac Czechowicza 1
0815348661

Ogólnopolski Telefon - NIEBIESKA LINIA

0801120002

 

Opieka medyczna
 


Pielęgniarka szkolna

Opiekę lekarską pielęgniarską sprawuje piel. dypl. Renata Płaza
 codziennie w godzinach 8.00 – 15.00

Zadania związane z opieką nad uczniami:

1. Testy przesiewowe polegające na następnej identyfikacji odchyleń od normy rozwojowej, zaburzeń lub wad i postępowanie diagnostyczne w przypadku uzyskania dodatkowego wyniku testu przesiewowego.

2. Profilaktyczne badania lekarskie (bilanse zdrowia).

3. Profilaktyka próchnicy zębów (fluoryzacja).

4. Udzielanie pomocy w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć.

5. Obowiązkowe szczepienia ochronne.

6. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

Copyright © by Szkoła Podstawowa w Bychawie