Początek szkoły podstawowej to okres, w którym uczniowie zaczynają otrzymywać od rodziców kieszonkowe. Pojawiają się więc pierwsze doświadczenia uczniów w zakresie samodzielnego wyboru i podejmowaniu decyzji o wydawaniu własnych pieniędzy.
Uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczniów, a także wychodząc naprzeciw wymaganiom społecznym i ekonomicznym otaczającego świata nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacji finansowej „Od grosika do złotówki” przygotowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, a sponsorowanego przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy.
Poprzez realizację programu uczniowie przygotują się do racjonalnego i świadomego dysponowania posiadanymi środkami finansowymi.
Program wdrażany jest przez p. Sławomirę Wrzesińską z klasą II a, p. Bożenę Wardę z klasą II b, p. Dorotę Drążek z klasą II c oraz p. Elżbietę Małecką z klasą II d - podczas obowiązkowych zajęć szkolnych w terminie od grudnia 2012 r. do grudnia 2013 r. Dzięki udziałowi w projekcie uczeń zyskuje atrakcyjny pakiet edukacyjny, naukę poprzez zabawę, indywidualizację nauczania, umiejętność samooceny, kształtowanie umiejętności kluczowych. Jest to ważne doświadczenie w dziedzinie samodzielnego podejmowania decyzji o zarabianiu, oszczędzaniu i racjonalnym wydawaniu pieniędzy oraz gospodarowaniu innymi zasobami. Rodzic bierze aktywny udział w realizacji projektu poprzez m.in. rozmowy z dzieckiem, poszukiwanie form oszczędzania w gospodarstwie domowym, wspieranie nauczyciela we wprowadzeniu dzieci w zagadnienia związane z finansami. Rodzice mogą także śledzić postępy swojego dziecka „podróżnika”, przeglądając jego „Dziennik podróży’’, co miesiąc bogatszy o kolejny pakiet tematycznych zadań. Po zakończeniu cyklu zajęć będą również uczestniczyć w spotkaniu podsumowującym, zorganizowanym przez nauczycieli prowadzących projekt.
Udział w projekcie poszerza i uatrakcyjnia program nauczania.

Harmonogram

 


Termin realizacji
 


Treści programowe - tematyka zajęć

Grudzień 2012 r.

Przygotowanie do międzygalaktycznej podróży z Grosikiem.

Czytanie i omówienie listu od przewodnika międzygalaktycznej podróży. Ustalenie nazwy środka transportu poprzez rozwiązanie rebusu i uzupełnienie rymowanki. Przedstawienie dowolnymi środkami plastycznymi portretu ucznia oraz postaci Grosika. Zaprojektowanie i wykonanie rakiety. Słuchanie piosenki
„Od grosika do złotówki”.
 

Styczeń 2013 r.

Startujemy na planetę Grosik.

Czytanie listu do Grosika. Omówienie regulaminu podróży. Ustalenie celu podróży poprzez rozwiązanie krzyżówki. Zabawy matematyczno-ruchowe wprowadzające pojęcia: moneta, banknot, nominał, bilon, awers, rewers. Rozwiązywanie zadań z treścią. Przedstawienie dowolnymi środkami plastycznymi podróży po planecie Grosik. Zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence
 „Od grosika do złotówki”.
 

Luty 2013 r.

Wyruszamy na planetę Portfelik.

Ustalenie celu podróży na podstawie treści listu od przewodnika oraz kolorowanki. Utrwalenie pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi. Swobodne wypowiedzi na temat sposobów zarabiania pieniędzy przez dzieci na podstawie tekstu „Portfelik Bożenki”. Liczenie pieniędzy –rozwiązywanie zadań tekstowych. Poznanie wyglądu i przeznaczenia karty płatniczej. Analiza powiedzeń związanych z pracą. Zabawy muzyczno-ruchowe.
 

Marzec 2013 r.

Startujemy na planetę Skarbonka.

Ustalenie celu podróży na podstawie listu od przewodnika. Poznanie i omówienie różnych form przechowywania oszczędności na podstawie doświadczeń dzieci, oglądanego filmu oraz kart pracy. Rozmowa na temat przeznaczenia skarbonki. Rozwiązywanie zadań z treścią. Wykonanie skarbonki. Zabawa muzyczno-ruchowa „Skarbonka”.
 

Kwiecień 2013 r.

Startujemy na planetę Zabawka.

Ustalenie celu podróży na podstawie tekstu „Tajemnicza planeta”
i rebusu. Omówienie zadań do wykonania. Swobodne wypowiedzi
na temat zakupów Grosika. Wspólne ułożenie rad na udane zakupy. Poznanie określeń dotyczących zakupów.
Zabawa muzyczno-ruchowa.
 

Maj 2013 r.

Wyruszamy z Grosikiem na majówkę.

Czytanie ze zrozumieniem listu od Grosika. Ustalenie celu wyprawy i miejsca na podstawie wykreślanki. Swobodna wypowiedzi uczniów na temat ochrony środowiska, segregacji odpadów, oszczędzania przyrody i domowego budżetu. Wzbogacanie słownictwa o pojęcia: recykling , segregacja odpadów, surowce wtórne. Rozwiązywanie zadań tekstowych.
 

Czerwiec 2013 r.

Planujemy wakacje z Grosikiem.

Czytanie i omówienie listu od Grosika przewodnika międzygalaktycznej podróży. Rozmowa na temat planów wakacyjnych. Samodzielne pisanie listu do Grosika o swoich wakacyjnych planach. Adresowanie kopert. Zabawy matematyczno-ruchowe doskonalące liczenie pieniędzy i utrwalające pojęcia: gotówka, oraz depozyt. Rozmowy na temat bezpiecznego przechowywania pieniędzy. Ćwiczenia w zapisywaniu liczb słowami. Przedstawienie środkami plastycznymi tematu „Dokąd możemy pojechać na wakacje?. Tworzenie układu tanecznego do piosenki „Od grosika do złotówki”.
 

Wrzesień 2013 r.

Grosik wspomina wakacje.

Czytanie i omówienie listu od Grosika.
Zabawy matematyczno-ruchowe utrwalające pojęcia: gotówka, zakupy, waluta, euro. Rozmowy na temat racjonalnego gospodarowania własnym budżetem oraz bezpiecznego przechowywania pieniędzy. Rozwiązywanie zadań z treścią. Wykonanie skrzyni na wakacyjne pamiątki.
 

Październik 2013 r.

Czarna dziura w naszych finansach.

Rozwiązanie rozsypanki matematyczno-wyrazowej. Omówienie dobrych rad dotyczących zakupów. Formułowanie wypowiedzi na temat „czarnej dziury”. Ustalenie przyczyn powodujących straty pieniędzy. Zaplanowanie działań zapobiegających niepotrzebnym wydatkom. Uczestniczenie w zabawie muzyczno-ruchowej „Czarna dziura”.
 

Listopad 2013 r.

Wędrujemy z Grosikiem.

Czytanie i omówienie listu od Grosika. Ustalenie „hasła” spotkania poprzez ułożenie monet rosnąco. Rozwiązywanie krzyżówek
i sporządzanie w grupach notatki o podróży. Wyrażanie swoich myśli w kilku zdaniach . Rozwiązywanie zadań tekstowych. Zabawy i konkursy z wykorzystaniem posiadanej wiedzy i umiejętności. Wykonanie konkursowej pracy plastycznej. Zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence „Od grosika do złotówki”.
 

Grudzień 2013 r.

Startujemy na planetę Złotówka.

Czytanie ze zrozumieniem listu od Grosika. Ustalenie celu podróży na podstawie hasła z krzyżówki. Wzbogacenie słownictwa o pojęcia: bogactwo skarby, marzenia, lokata terminowa, oprocentowanie, saldo. Uzupełnianie niedokończonych zdań. Wyrażanie swoich myśli w wypowiedzi kilkuzdaniowej. Rozwiązywanie zadań tekstowych.
 

       Więcej o projekcje tutaj
                                                                                                          Dorota Drążek

 

AKTUALNOŚCI

    Grosikowe wędrówki

Podróż z Grosikiem powoli dobiega końca. Od grudnia ubiegłego roku uczniowie klas trzecich realizują projekt edukacji finansowej "Od grosika do złotówki". W listopadzie uczniowie wzięli udział w Grosikowych wędrówkach - podczas których wesoło bawili się przy piosence "Od grosika do złotówki", a także rozwiązywali krzyżówki i zadania matematyczne podczas których:
- utrwalili poznane pojęcia związane z finansami;
- doskonalili umiejętność liczenia i przeliczania pieniędzy;
- doskonalili umiejętność tworzenia plakatów tematycznych;
- rozwijali umiejętność pracy w grupie.
                                                                                                                /Dorota Drążek/

      Grosikowe oszczędzanie

Na początku października uczniowie klas III zostali zainspirowani - w ramach projektu edukacji finansowej "Od grosika do złotówki"- do oszczędzania i racjonalnego wydawania pieniędzy. Podczas zajęć wspólnie formułowali wypowiedzi na temat „czarnej dziury”.
Ustalali przyczyny powodujące straty pieniędzy. Planowali działania zapobiegające niepotrzebnym wydatkom.
Kolejnym, istotnym elementem wdrażania projektu była 14-dniowa praca rodziców z dziećmi polegająca na analizie oszczędzania w życiu codziennym.
Praca rodziców polegała na:
- codziennej rozmowie z dzieckiem i naklejaniu gwiazdek na karcie "Oszczędności...";
- systematycznej i wyważonej analizie oszczędzania prowadzonego przez dziecko w domu;
- wyborze obszaru, w którym dziecko poczyniło największe postępy;
- wręczeniu dziecku gwiazdy w kolorze dziedziny największych sukcesów (wg Fundacji Kronenberga 
  przy Citi Handlowy i Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości).
                                                                                                               /Dorota Drążek/

      Grosikowe wspomnienia

Klasy trzecie - zgodnie z projektem edukacji finansowej "Od grosika do złotówki" - znów spotkały się
z Grosikiem i przyszedł czas na wakacyjne wspomnienia i pamiątki.
Na wrześniowych zajęciach w - co miesięcznym - liście Grosik zachęca uczniów do racjonalnego gospodarowania własnym budżetem oraz bezpiecznego przechowywania pieniędzy. Ponadto uczniowie klasy utrwalili pojęcia: gotówka, zakupy, waluta, budżet domowy, rozważny klient;
- poznali euro, walutę krajów należących do Unii Europejskiej;
- udoskonalili umiejętność racjonalnego gospodarowania pieniędzmi;
- zwiększyli swoją wiedzę na temat bezpiecznego przechowywania pieniędzy.
Na zakończenie zajęć wykonali piękne prace plastyczne pod hasłem "Moja wakacyjna pamiątka" - gdzie przedstawili swoją niezwykłą wakacyjną przygodę.
                                                                                                                        /Dorota Drążek/

      Grosikowe wakacje

Bezpieczne wakacje z Grosikiem to ostatni w tym roku szkolnym temat realizowany w projekcie edukacji finansowej. Żegnając się z dziećmi na dwa miesiące, przewodnik międzygalaktycznej podróży dał im wiele cennych rad i pomysłów, jak bezpiecznie i przyjemnie spędzić wakacje. Podczas rozmów i zabaw, uczniowie zaciągali pożyczki bez pokrycia, wpadali w długi. Poznali znaczenie określeń: mieć zaskórniaki, trzymać pieniądze na czarną godzinę", trzymać się za kieszeń". Wykraczające poza podstawę programową obliczenia pieniężne nie sprawiały trudności małym podróżnikom. W łańcuszku dobrych życzeń" składali sobie i Grosikowi wakacyjne życzenia.
                                                                                                                          /Dorota Drążek/
 

      Grosikowa majówka

Maj to miesiąc wycieczek, spacerów, ruchu na świeżym powietrzu. Można więc przypuszczać, że tematyka międzygalaktycznej podróży będzie słoneczna, zabawna i relaksacyjna - nic podobnego! Nasi podróżnicy w najpiękniejszym miesiącu roku poszerzali i utrwalali wiedzę dotyczącą ochrony środowiska, segregacji odpadów, oszczędzania przyrody, a tym samym oszczędzania środków domowego budżetu. Każdy z nich ma świadomość, że przyroda to nasze wspólne bogactwo, nasz skarb, który należy szanować i o niego dbać.
Podsumowaniem piątej podróży było wykonanie prac grupowych pt.
Moja wiedza i umiejętności wyniesione z Grosikowej majówki". Z dumą i radością obserwujemy podróżników, których zasób słownictwa poszerzył się o wiele trudnych wyrażeń związanych z ekologią i finansami.
                                                                                                                         /Dorota Drążek/

      Tajemnicza planeta Zabawka

W miesiącu kwietniu uczniowie klas drugich podróżując po galaktyce Finanse i Oszczędzanie /projekt edukacji finansowej „Od grosika do złotówki”/ - odwiedzili wyjątkową planetę Zabawka. Spędzili na niej wiele miłych chwil. W swoich „Dziennikach podróży” rysowali wymarzoną zabawkę. Dowiedzieli się jak racjonalnie wydawać zarobione pieniądze i w jaki sposób robić zakupy nie ulegając wpływie reklamy. Poznali pojęcia: oferta, marka, data ważności, produkt, konsument, reklama. Zdobytą wiedzę wykorzystali bawiąc się w sklep z zabawkami. Kupowali i sprzedawali zabawki przyniesione z domu. Podczas zabawy dokonując symulacji zakupów rozmawiali o różnych cenach tych samych towarów. Dla uczniów była to ciekawa i pełna wrażeń wyprawa na niesamowitą planetę.
                                                                                                                 /Dorota Drążek/

      Odwiedziliśmy planetę Skarbonka

W marcu - dzięki projektowi edukacji finansowej „Od grosika do złotówki" - uczniowie wybrali się na planetę Skarbonka. Podczas podróży po planecie poznali różne sposoby przechowywania oszczędności. Dowiedzieli się, że oszczędzanie to nie tylko gromadzenie pieniędzy. Wykonali swoją pierwszą wymarzoną skarbonkę. Doskonalili umiejętność liczenia pieniędzy rozwiązując zadania matematyczne z Grosikiem.
                                                                                                                       
/Dorota Drążek/
 

      Wyruszamy na planetę Portfelik

Zgodnie z projektem edukacji finansowej „Od grosika do złotówki" przyszedł czas na lutowy etap. W drugim miesiącu podróży po galaktyce Finanse i Oszczędzanie - uczniowie klas drugich odwiedzili planetę Portfelik. Wędrując po tej planecie, nauczyli się mądrze gospodarować swoimi pieniędzmi. Poznali wygląd i przeznaczenie karty płatniczej. Dowiedzieli się jaki sposób mogą zarobić swoje pierwsze kieszonkowe. Samodzielnie wykonali kosmiczne czapeczki i portfeliki na drobne oszczędności. A swoją wiedzę i umiejętności zdobyte na planecie wykorzystali w zabawach matematyczno-ruchowych. Na zakończenie pobytu na planecie „Portfelik" każdy uczeń otrzymał kartkę, na której pisał, czego nauczył się w czasie podróży i wrzucał ją do rakiety? kapsuły mądrości?
                                                                                                                         /Dorota Drążek/

       Podróż na planetę Grosik

W pierwszym miesiącu, styczniu, na planecie Grosik uczniowie poznali monety i banknoty. Nauczyli się je liczyć. Dowiedzieli się co to jest awers i rewers monety, nominał oraz bilon. Aktywnie uczestniczyli w zabawach muzyczno-ruchowych przy piosence "Od grosika do złotówki". Wykonali pracę plastyczną „Moja podróż na planetę Grosik".
                                                                                                                       /Dorota Drążek/

      „Od grosika do złotówki" START!

W dniu 3 grudnia 2012 r. uczniowie klasy II c bardzo intensywnie przygotowywali się do międzygalaktycznej podróży z Grosikiem, w którą wyruszą już na początku stycznia!
Podczas spotkania, m.in. odczytali i omówili list od Grosika - przewodnika międzygalaktycznej podróży. Ustalili nazwę środka transportu dzięki któremu będą pokonywali tę niezwykłą 10-miesięczną podróż. Przedstawili środkami plastycznymi postać Grosika. Otrzymali swój własny portfelik w kształcie karty płatniczej! Na zakończenie spotkania wysłuchali piosenkę „Od grosika do złotówki".
                                                                                                                          /Dorota Drążek/

Copyright © by Szkoła Podstawowa w Bychawie