Projekt edukacyjny NASZA SZKOŁA"
 Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

Celem projektu było efektywne wsparcie opracowania i wdrożenia programów rozwoju szkół ukierunkowanych na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z obszarów wiejskich województw Ściany Wschodniej.

Projekt obejmował wsparcie finansowe oraz kompleksowe doradztwo i warsztaty przy opracowywaniu i wdrażaniu programów rozwoju szkół, w tym:
1. Zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych.
2. Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą
    edukację i wybór ścieżki zawodowej.
3. Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji
   i aktywności obywatelskiej.

Programy zrealizowane w ramach projektu „Nasza Szkoła”
w Szkole Podstawowej w Bychawie
w okresie od lutego 2007 roku do lutego 2008 roku

Nazwa programu

Prowadzący
„Świat bez granic” Ewa Boguta
„Przygoda z komputerem” Małgorzata Grabczyńska
„Ja też to potrafię” Jolanta Stoczkowska
„Akademia zdrowia” Anna Nawrocka
„Malujemy nasz świat słowami” Dorota Drążek
Bożena Warda
Sławomira Wrzesińska
„Młodzi odkrywcy przyrody” Ewa Milanowska
„Młodzi twórcy” Jarosław Wilczyński
„W krainie płaskoludków i bryłkowców” Krystyna Kuna
„Bychawa da się lubić” Krzysztof Mendykowski
„Kolorowa paleta” Grażyna Ozimek
„Teatr łączy ludzi” Teresa Tracz
Bożena Szwałek
„Szkoła zdrowia” Anna Milanowska
Andrzej Miszczak
Krystyna Kostrzewska

   Kierownik Projektu – Elżbieta Sobaszek


           „Świat bez granic” - Ewa Boguta

           „Przygoda z komputerem” - Małgorzata Grabczyńska

           „Ja też to potrafię”- Jolanta Stoczkowska

„Akademia Zdrowia” - Anna Nawrocka

Program "Akademia Zdrowia" przeznaczony został dla dzieci z wadami postawy.
Cele programu:

- stymulowanie i wspomaganie korekcji wad postawy i harmonijnego rozwoju oraz dbałość
  o zdrowie własne i innych,
- zrozumienie przez ucznia celowości podejmowanych ćwiczeń korekcyjnych w wodzie,
- wdrażanie do odpowiedzialności i samodzielności w dbałości o własne oraz bezpieczeństwo
  swoje i kolegów podczas zajęć na pływalni,
- zachęcenie do doskonalenia poznanych elementów technik pływackich, w trosce
  o podejmowanie właściwych działań, zmierzających do: bezpiecznego wypoczynku nad wodą
  i uprawiania jednej z atrakcyjniejszych form aktywności ruchowej.

„Malujemy nasz świat słowami”
                 Dorota Drążek, Bożena Warda, Sławomira Wrzesińska

W ramach projektu „NASZ SZKOŁA” odbywały się zajęcia dziennikarsko-kronikarskie realizujące program pod nazwą „Malujemy nasz świat słowami". Uczestnikami byli uczniowie klas III i IV. Realizację programu poprzedziła wycieczka do drukarni i redakcji gazety „Dziennik Wschodni” w Lublinie, która odbyła się w sierpniu.Zajęcia odbywały się od września do grudnia 2007 r. i po zrealizowaniu programu każdy uczeń:
• Dzieli czasopisma ze względu na tematykę i adresatów;
• Wyjaśnia na czym polega praca dziennikarza, kronikarza, drukarza;
• Posługuje się pojęciami związanymi z dziennikarstwem;
• Opisuje budowę i etapy powstawania gazety, kroniki;
• Wymienia i redaguje różne formy wypowiedzi dziennikarskiej;
• Nazywa normy etyczne obowiązujące dziennikarza i kronikarza;
• Gromadzi i selekcjonuje materiały z różnych źródeł (biblioteka, Internet);
• Tworzy gazetkę, kronikę we współpracy zespołowej;
• Stosuje poznane zasady komunikacji;
• Wykorzystuje programy komputerowe przydatne w redagowaniu gazety i kroniki, np. MS Word,
  Publisher;
• Korzysta z Internetu, drukarki i cyfrowego aparatu fotograficznego;
• Prezentuje efekty własnej pracy.

W ramach zajęć programu „Malujemy nasz świat słowami”, uczniowie zajęć dziennikarskich wykonali gazetkę DZIECIAKI ZE SZKOLNEJ PAKI, którą dołączono jako wkładka (w nakładzie 1000 egzemplarzy) do GŁOSU ZIEMI BYCHAWSKIEJ nr 10 (194) 2007. Natomiast uczestnicy zajęć kronikarskich wykonali kronikę projektu „Nasza Szkoła” dokumentującą działania wynikające z realizacji Programu Rozwoju Szkoły /do obejrzenia w bibliotece szkolnej/.

„Młodzi odkrywcy przyrody” - Ewa Milanowska

„Młodzi twórcy” - Jarosław Wilczyński


 

„W krainie płaskoludków i bryłkowców” - Krystyna Kuna

„Bychawa da się lubić” - Krzysztof Mendykowski

„Kolorowa paleta” - Grażyna Ozimek

     

„Teatr łączy ludzi” - Teresa Tracz, Bożena Szwałek

W ramach projektu „NASZ SZKOŁA” zostały zorganizowane w naszej placówce zajęcia teatralne realizujące program pod nazwą „Teatr łączy ludzi”. Uczestnicy koła to przede wszystkim uczniowie (21) z klas: IV a i IV b.
           Udział w zajęciach teatralnych to szansa dla dzieci nieśmiałych, które chciałyby uczestniczyć w życiu kulturalnym, ale brak im odwagi i wiary we własne siły. Dlatego celem spotkań jest:

  • Stymulowanie aktywności dzieci poprzez wzmacnianie w nich poczucia własnej wartości.
  • Kształtowanie postawy świadomego odbiorcy różnych dziedzin kultury i sztuki.
  • Wyrównywanie dysproporcji rozwojowych i szans edukacyjnych.
  • Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym środowiska lokalnego.

Już na pierwszych zajęciach młodzi adepci sceny opracowali regulamin zachowania się w grupie oraz nadali jej nazwę „Dzieciaki - Teatrzaki”. Na następnych spotkaniach uczniowie swobodnie improwizowali, odgrywając scenki z życia codziennego z użyciem dowolnych rekwizytów i bawili się przy tym świetnie. W końcu zdecydowaliśmy się na wybór scenariusza, nad którym  pracowaliśmy aż do grudnia. Potem odbyła się premiera „Brzydkiego kaczątka”.

Uczestnicy koła nie tylko przygotowują przedstawienie, ale poznają kulisy teatru. Dlatego 6 X 2007 roku 49-osobowa grupa uczniów pod opieką pań: T. Tracz, B. Szwałek, D. Drążek i  B. Wardy wyjechała na wycieczkę do dawnego Koziego Grodu, aby obejrzeć sztukę „Cud krasawica” w Teatrze Lalki i Aktora im. H. CH. Andersena na Starym Mieście oraz poznać inne teatry lubelskie.

Po obejrzeniu wspaniałego spektaklu spotkaliśmy się z lalkarzem, który pokazał nam różne odmiany kukiełek, lalek, marionetek i pacynek wykorzystywanych przez aktorów do odtwarzania swoich ról. Wzbogaciliśmy tym samym naszą wiedzę o teatrze. Później udaliśmy się ulicami miasta do Teatru im. Juliusza Osterwy. Tam urzekła nas atmosfera sali widowiskowej. Obejrzeliśmy również inne tego rodzaju instytucje.

„Szkoła Zdrowia”
Anna Milanowska, Krystyna Kostrzewska, Andrzej Miszczak

Nauczyciele wychowania fizycznego realizowali program „Szkoła Zdrowia” dla dziewcząt
i chłopców z klas IV, V i VI.
Cele programu:          
--  kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej,
--  podniesienie sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych z różnych dziedzin rekreacyjno-
    sportowych,
--  popularyzacja aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego,
--  kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie,
--  wdrażanie do przestrzegania zasad współżycia zespołowego opartego na wzajemnym
    zaufaniu, zrozumieniu, życzliwości i pomocy,
--  popularyzacja aktywnego wypoczynku w gronie rodzinnym.

W wakacje 2007 r. uczestnicy programu wzięli udział w jednodniowej wycieczce na Roztocze, podczas której zwiedzili między innymi Szczebrzeszyn, Zwierzyniec i Krasnobród.

W ramach programu odbywały się nie tylko cotygodniowe zajęcia, ale także Turnieje Rodzinne /badminton i tenis stołowy/, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony dzieci jak i ich rodziców. Najlepsi otrzymali puchary, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

Galeria zdjęć

Copyright © by Szkoła Podstawowa w Bychawie