Fkonkurs

Innowacje pedagogiczne realizowane
w szkole

L.p.

Tytuł innowacji

Autor/autorzy innowacji

Etap edukacji

Typ innowacji

Termin realizacji

1.  Nr 1/14.02.2018

Szlakami historii

Zbigniew Milanowski

Klasy VII

mieszana

12.02-24.06.2018r.

II półrocze roku szkolnego 2017/18

2.  Nr 2/14.02.2018

Potrafię udzielić pierwszej pomocy

Bożena Szwałek

Zofia Fijołek

Klasa IIa

programowa

19.02-11.06.2018r.

II półrocze roku szkolnego 2017/18

3.  Nr 3/23.04.2018

„W naszym sercu Polska”

Agnieszka Daśko

Amelia Dziurda-Multan

Elżbieta Korba

Klasa IIIb

programowa-metodyczna

25.04-22.06.2018r.

4.  Nr 4/26.09.2018

Aplikacja Class-Dojo – klasowy system oceniania zachowania uczniów

Bożena Warda

Klasa II b

organizacyjna

1.09.2018r.-

21.06.2020r.

5.  Nr 5/06.03.2019

Czytanie wizualne – Visual Reading.

Małgorzata Grabczyńska

Klasa I d

mieszana

II półrocze 2018/19 do II półrocza 2020/21

6.  Nr 6/06.03.2019

Blog koła rowerowego- „Fabryka wycieczek”

Artur Chrzanowski

II etap – członkowie koła rowerowego

mieszana

II półrocze 2018/19

Kontynuacja w następnych latach

7.  Nr 7/30.08.2019

„Czytam z klasą lekturki spod chmurki”

Dorota Drążek

I etap edukacyjny klasa IIIc

mieszana

Od 2.09.2019r.

Do 31.05.2020r.

8.  Nr 8/03.09.2019

„Ekspert tabliczki mnożenia”

Ewa Reszka

Joanna Kalicka

Elżbieta Flis

Henryka Łoś

Renata Kryska

II etap edukacyjny klasy IV-VI

programowa

16.09.2019r.

-31.03.2020r.

Copyright © by Szkoła Podstawowa w Bychawie

7