Bezpieczeństwo

 

      Bezpieczne ferie

W czwartek 7 lutego uczniowie klas I Szkoły Podstawowej w Bychawie uczestniczyli w spotkaniu profilaktyczno – edukacyjnym z udziałem przedstawiciela KomisariatuPolicji w Bychawie dzielnicowym asp. szt. Markiem Dulbasem. Spotkanie zorganizowała pani Małgorzata Grabczyńska szkolny koordynator projektu edukacyjnego „Moje dziecko idzie do szkoły”, a jego tematem było „Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych”.
Pan policjant przypomniał pierwszakom o zagrożeniach czyhających na dzieci w czasie ferii zimowych, omówił zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na świeżym powietrzu. Przestrzegał również przed ślizganiem się na skutych lodem stawach i rzekach, a także przed zjeżdżaniem z górek znajdujących się blisko ruchliwych ulic. Funkcjonariusz udzielał wskazówek, jak bezpiecznie bawić się na śniegu i jak zachowywać się na kuligu. Poinformował dzieci pozostające w domu o konieczności zamykania drzwi od wewnątrz i o zakazie wpuszczania osób nieznajomych. Uczniowie brali czynny udział w dyskusji, co świadczy o zainteresowaniu tematem oraz wiedzy jaką już posiadają. Chętnie odpowiadali na zadawane pytania i wysuwali konstruktywne wnioski.
Spotkanie z policjantem to kolejny element profilaktyki, aby rozpoczynające się ferie upłynęły zdrowo i bezpiecznie.
                                                                                                     M. Grabczyńska

      Dzień Bezpiecznego Internetu  w naszej szkole

Wtorek 5 lutego w naszej szkole, tak jak w całej Polsce i na świecie, był Dniem Bezpiecznego Internetu. W tym roku obchody koncentrowały się na haśle „Działajmy razem” i zwracana była szczególna uwaga na rolę każdego użytkownika Internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online.
Od kilku dni na korytarzach szkolnych można oglądać i czytać treści zamieszczone na plakatach dotyczących bezpieczeństwa w sieci, wykonane przez naszych uczniów w ciągu kilku ubiegłych lat. Tego dnia wszyscy nauczyciele nosili plakietki „DBI 2019 - biorę udział”, a w holu szkoły można było podziwiać prace plastyczne wykonane na konkurs „Nie hejtuję - szanuję!” /laureaci tutaj/. Uczniowie z klasy V c / Wiktoria Dulbas, Oliwia Oleszko, Iga Rudzik, Mikołaj Asyngier, Kuba Widomski i Karol Ziętek/ rozdawali wszystkim klasom ulotki propagujące bezpieczne zachowania w sieci. Piątoklasiści z powodzeniem udzielali rad młodszym kolegom, a starszym przypominali, że HEJT to zło.
Działajmy więc razem, by Internet był przyjazny dla wszystkich, nie tylko tego jednego dnia w roku. Tego życzę sobie, uczniom, rodzicom i nauczycielom.
                                                                                                  Krystyna Kostrzewska

      Bezpieczne wakacje!

We wtorek 12 czerwca wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z policjantem, który przekazał im najważniejsze informacje dotyczące zagrożeń na jakie są narażeni w okresie wakacyjnym i udzielił wskazówek w jaki sposób ich uniknąć. Spotkania odbyły się w turach, dla trzech grup wiekowych.

      Próbna ewakuacja

W środę 30 maja w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja, której głównym celem było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.
Po zakończeniu ewakuacji wszyscy uczniowie udali się na spotkania z pracownikami Państwowej Straży Pożarnej, którzy przeprowadzili pogadanki edukacyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

       Uczymy się udzielania pierwszej pomocy

9 stycznia w naszej szkole odbyły się pokazy udzielania pierwszej pomocy, które zostały zorganizowane dla uczniów kl. III oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Bychawie. Przeprowadziła je Lubelska Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża. Celem było poszerzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia.
Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z działaniami ratowniczymi podczas:
- NZK – nagłego zatrzymania krążenia (wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej),
- utraty przytomności (układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej),
- padaczki,
- podejrzenia zawału serca.
Grupa SIM PCK szczególnie podkreślała, jak ważne jest bezpieczeństwo własne na miejscu zdarzenia – dobry ratownik to żywy ratownik!
Serdeczne podziękowania dla Beaty, Karoliny, Katarzyny i Moniki za przyjazd.
                                                                                                             
Bożena Szwałek

       Spotkanie z rodzicami

W środę 6 grudnia 2017 roku w hali sportowej odbyło się spotkanie dla rodziców i nauczycieli z komendantem Komisariatu Policji w Bychawie podkomisarzem Grzegorzem Szaconiem oraz panią Ewą Cichocką, kuratorem sądowym, która wygłosiła prelekcję na temat Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży, a  błędy wychowawcze rodziców".

      „Bezpieczne pierwszaki”

Uczniowie klas pierwszych mieli świetną okazję, by uzupełnić, sprawdzić, utrwalić swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w drodze do szkoły, a także bezpiecznych zachowań wobec różnorodnych zagrożeń np. ze strony zwierząt, osób nieznajomych. Taka niezwykła lekcja odbyła się 15.11.2017 r. w trakcie spotkania klas pierwszych z przedstawicielami bychawskiej policji panem dzielnicowym asp. szt. Merkiem Dulbasem i mł. asp. Grzegorzem Maciągiem.
Serdeczne podziękowania dla prowadzących za ciekawe i pouczające spotkanie.
                                                                                                                        S. Wrzesińska

      Spotkanie z pracownikami Komendy Straży Miejskiej w Świdniku

12 czerwca 2017 r. w hali sportowej gimnazjum odbyło się spotkanie wychowawczo-edukacyjne dla uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej z zakresu komunikacji drogowej. Spotkanie przeprowadzili pracownicy Komendy Straży Miejskiej w Świdniku. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z zasadami ruchu drogowego i bezpiecznego poruszania się po drogach.
Goście omówili zasady poruszania się po ulicy, chodniku i podczas jazdy rowerem. Po rozmowie z dziećmi na temat zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze uczniowie w sposób praktyczny przypomnieli sobie owe zasady. Poprzez zabawę uczniowie mieli możliwość bycia pieszym, jak też kierowcą pojazdu. Utrwalili sobie zasady przechodzenia przez jezdnię, umiejętność rozpoznawania ważnych znaków drogowych, sygnalizatorów świetlnych oraz pojęć związanych z ruchem drogowym. Poszerzyli wiedzę na temat zachowania się pojazdów na drodze. Uczniowie ćwiczyli spostrzegawczość, wrażliwość i czujność, a przy tym świetnie się bawili. Aktywnie uczestniczyli w tych praktycznych i bardzo ciekawych zajęciach . Z dużym zainteresowaniem słuchali, oglądali oraz zadawali pytania zaproszonym gościom.
Spotkania było interesujące i pouczające, a przekazana wiedza teoretyczna z pewnością znajdzie zastosowanie w praktyce.
                                                                                                   Małgorzata Grabczyńska

     Spotkanie z rodzicami

W czwartek 30 marca w sali gimnastycznej odbyło się spotkanie dla rodziców z przedstawicielem policji na temat „Rola rodzica w zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku w cyberprzestrzeni”.
Na wstępie pani dyrektor Małgorzata Tudrujek przeczytała pismo ministra Macieja Kopcia (MEN)  związane z występującym zagrożeniem dla bezpieczeństwa uczniów korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Pismo dotyczyło głównie zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych.
Następnie pogadankę dla rodziców wygłosił komendant Policji w Bychawie pan Grzegorz Szacoń. Mówił o zagrożeniach w sieci i o tym, jak ogromna odpowiedzialność w zapewnieniu dzieciom  bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni spoczywa na rodzicach.
Szkoda tylko, że tak niewielu rodziców przyszło na to spotkanie.

     Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole

Obchody tegorocznego Dnia  Bezpiecznego Internetu w naszej szkole rozpoczęły się już 1 lutego podczas spotkań rodziców z wychowawcami. W holu szkoły ustawione zostały tablice poświęcone między innymi prawom i obowiązkom internauty, zasadom bezpiecznego korzystania z facebooka oraz poradom dla rodziców kupujących dzieciom komputer i gry. Dodatkowo uczennice z klasy VI a rozdawały rodzicom ulotki.
W dniu 7 lutego w całej Polsce odbyły się przeróżne akcje związane z
Dniem Bezpiecznego Internetu, którego w tym roku hasło przewodnie brzmiało: „Razem zmieniamy Internet na lepsze”. Akcja w naszej szkole prowadzona była cały dzień i objęła wszystkich uczniów. Dziewczęta z klas szóstych przypomniały podstawowe zasady dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu oraz rozdawały kolorowe ulotki.
Po raz drugi odbył się  Konkurs plastyczny „Jestem bezpieczny w Internecie” dla klas IV -VI, który cieszył się znacznie większym powodzeniem niż w roku ubiegłym. Plakaty można oglądać na tablicach ustawionych na korytarzu szkolnym.
Wszystkie wymienione powyżej działania skierowane są zarówno do uczniów, nauczycieli jak i rodziców. Wszystko po to, by Internet był miejscem bezpiecznym dla wszystkich internautów. Zachęcam do obejrzenia plakatów i gazetki oraz do  zapoznania się z ich treścią.
                                                                                                      Krystyna Kostrzewska

       „Bezpieczna droga do szkoły”

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną
z bezpieczeństwem dzieci. W związku z tym 27 września 2016 r. uczniowie klas I-III uczestniczyli
w spotkaniu z dzielnicowym Komisariatu Policji w Bychawie st.asp.p. Markiem Dulbasem.
Dzieci miały okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły
i poza szkołą. Policjant omówił zasady poruszania się po ulicy, chodniku i podczas jazdy rowerem. Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi
i zwierzętami, omówił sposoby unikania ich. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać.
Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań.
                                                                                                                      M. Grabczyńska

      Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu

Od wielu lat, w lutym, na całym świecie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. W bieżącym roku był to wtorek 9 lutego. Tego dnia w naszej szkole we wszystkich klasach odbyły się krótkie pogadanki, uczniowie dostali ulotki, a korytarz szkolny zdobiły plakaty i gazetka. Wszystko dotyczyło bezpiecznego Internetu. Ale najważniejszym wydarzeniem tego dnia była DEBATA na temat jasnych i ciemnych stron Internetu, zgodnie z hasłem przewodnim tegorocznych obchodów DBI „Lepszy Internet zależy od Ciebie”. Debatę przygotowali uczniowie klasy VI a z pomocą pani Krystyny Kostrzewskiej, szkolnego organizatora DBI w naszej szkole. Po jasnej stronie zasiadły uczennice: Zuzanna Małek, Natalia Wolska i Paula Rybaczek, po ciemnej uczniowie: Alan Szafran, Bartłomiej Wyka i Michał Pasztaleniec. Na widowni zasiedli uczniowie klas V i VI. Podczas debaty usłyszeliśmy zalety i wady Internetu, a widzowie zadawali pytania i żywo uczestniczyli w dyskusji. Wszyscy mogli się dowiedzieć, że Internet to wspaniały wynalazek, służący nam w wielu dziedzinach życia, który jednak ma też swoje ciemne strony. Ale lepszy Internet zależy od każdego internauty, który może sprawić, że będzie on miejscem bezpiecznym i przyjaznym, bo to my ponosimy odpowiedzialność za to, co robimy w sieci i w jaki sposób z niej korzystamy.
Dziękuję Zuzi, Natalii, Pauli, Alanowi, Bartkowi i Michałowi za zaangażowanie w przygotowanie debaty, która była czymś zupełnie nowym w naszej szkole i wymagała sporej odwagi.
                                                                                                                 Krystyna Kostrzewska

     Kilka słów o dopalaczach

2 grudnia 2015 roku odbyła się prelekcja dla rodziców i nauczycieli pod hasłem DOPALACZE - NIE DAJ SIĘ WYPALIĆ . Spotkanie szkoleniowe poprowadził dr Ireneusz Siudem - psycholog i psychoterapeuta.
W swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na przyczyny używania dopalaczy, oraz metody przeciwdziałania temu zjawisku. Poruszana problematyka skłaniała przede wszystkim do refleksji na temat znaczenia relacji w rodzinie. Dziękujemy wszystkim rodzicom za udział w spotkaniu.
                                                                                                                Marzena Kasperek

     Spotkanie z policjantami

Dnia 30 listopada 2015 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie klas I-III z policjantami z Komisariatu Policji w Lublinie pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”.
Przedstawiciele policji w osobie pani Elżbiety Nowogajek oraz starszego aspiranta Marka Dulbasa zapoznali uczniów z przepisami ruchu drogowego, zasadami zachowania się podczas przekraczania jezdni, w szczególności w drodze do i ze szkoły.
Uczniowie wykazali się dużą znajomością zasad ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, a także znajomością stosowania się do zakazów i nakazów nimi wyrażonych.
W nagrodę wszystkie dzieci mogły przytulić się do „Misia - policjanta” i zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie.
                                                                                                                  M. Grabczyńska

     Odblaski ratują życie

Uczniowie naszej szkoły, aby byli bardziej widoczni i bezpieczni na drogach i ulicach, otrzymali odblaskowe zawieszki do tornistrów i plecaków, które ufundowała Firma - ubezpieczająca naszych uczniów - PZU. Trzeba pamiętać, że nawet jeden element odblaskowy na ubraniu czy plecaku zwiększa bezpieczeństwo! Ważne jest to zwłaszcza jesienią, kiedy szybciej zapada zmrok, jest słaba widoczność i kierowcy mogą przez to po prostu nie zauważyć pieszych.
Mamy nadzieję, że dzięki otrzymanym odblaskom, nasi uczniowie będą bardziej widoczni i bezpieczni na drodze!
                                                                                                                          Dorota Drążek

     Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

W dniach 29-30.09.2015 r., w Szkole Podstawowej w Bychawie odbyły się dwa spotkania edukacyjne, na których dzieci zapoznawały się z podstawowymi zasadami bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Spotkania były kierowane do dzieci klas 1-6 i zostały przygotowane przez przedstawicieli Fundacji "AirBag" Bezpieczeństwo i Edukacja. Zaproszeni zostali Policjanci, którzy rozmawiali z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się po przejściach dla pieszych, a w szczególności starali się uczulić dzieci na zagrożenia występujące w drodze do szkoły. Spotkania przebiegły w radosnej atmosferze tak aby utrwalić wiadomości poprzez zabawę. W tym czasie rodzice zapoznawali się z konsekwencjami brawury na drodze i nieprzestrzegania przepisów. Nastąpiła projekcja filmu nagranego i stworzonego przez Garnizon Lubelskiej Policji. Następnie miała miejsce dyskusja na temat najbardziej niebezpiecznych miejsc w Bychawie. Celem dyskusji było wypracowanie metod współpracy, pomiędzy rodzicami, nauczycielami oraz policją. Spotkanie zakończyło się wręczeniem kamizelek oraz opasek odblaskowych.
                                                                                                                        Irmina Szumiło   

 

Informacja dla rodziców
dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa uczniom Szkoły Podstawowej w Bychawie

Fragment ze Statutu Szkoły Podstawowej w Bychawie
Art. 41 ust.10 pkt. 6

Procedura postępowania dotycząca zasad odbierania dziecka ze szkoły i przystanku (wyznaczonego miejsca do wysiadania):

a) odpowiedzialność prawną za dziecko w drodze do szkoły i ze szkoły oraz w drodze na przystanek (wyznaczone miejsca do wsiadania) i z przystanku (wyznaczonego miejsca do wysiadania) w miejscu zamieszkania ponoszą rodzice (prawni opiekunowie);

b) zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym opiekę nad dzieckiem w wieku do 7 lat w drodze do szkoły i z powrotem sprawują rodzice (prawni opiekunowie) lub upoważnione przez nich osoby, które osiągnęły wiek co najmniej 10 lat;

c) na początku roku szkolnego rodzice uczniów z klas I-VI mają obowiązek przekazać wychowawcy oddziału informację dotyczącą powrotu dziecka do domu po zajęciach szkolnych; w sytuacji, gdy rodzice nie wyrażą zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, wskazują osoby upoważnione do odbioru dziecka (zapis w dzienniku lekcyjnym);

d) rodzice dzieci dojeżdżających do szkoły lub innych objętych opieką świetlicową wypełniają kartę zgłoszenia do świetlicy, w której określają czas pobytu dziecka w świetlicy i osoby upoważnione do jego odbioru;

e) zapisy w § 41 ust. 10 pkt 6 litera a-c dotyczą również uczniów objętych dowożeniem, dla których zorganizowana opieka kończy się w momencie opuszczenia przez dziecko autobusu na przystanku (wyznaczonym miejscu do wysiadania);

f) w przypadku nieodebrania dziecka ze szkoły lub przystanku (wyznaczonego miejsca do wysiadania) przez rodzica (upoważnioną osobę) nauczyciel, wychowawca świetlicy lub opiekun w autobusie podejmuje próbę kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami);

g) w sytuacji braku kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) zostaje powiadomiona policja;

h) w przypadku podejrzenia, że osoba odbierająca dziecko ze szkoły lub przystanku (wyznaczonego miejsca do wysiadania) jest nietrzeźwa, nastąpi powiadomienie policji.

 

       Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole

W 2015 roku Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony był 10 lutego. Ze względu na ferie zimowe obchody DBI w naszej szkole zostały zorganizowane w środę 18 lutego. Akcja prowadzona była cały dzień i objęła wszystkich uczniów. Dziewczęta z klasy IV a w każdej klasie przypomniały podstawowe zasady dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu oraz rozdawały kolorowe ulotki. Również dla rodziców przygotowaliśmy szereg materiałów. W holu szkoły została ustawiona gazetka, do której obejrzenia i poczytania zapraszamy jeszcze przez kilka dni.
Poszerzajmy naszą wiedzę na temat zagrożeń związanych z użytkowaniem internetu, by tak jak brzmi hasło przewodnie tegorocznego DBI – "Razem tworzyć lepszy internet".
                                                                                                            Krystyna Kostrzewska

      Spotkanie klas I-III z policjantem

We wtorek 14 stycznia 2014 roku w trosce o bezpieczeństwo uczniów w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielem Policji w którym wzięli udział uczniowie klas I-III. Spotkanie poświęcone było między innymi zasadom bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach, zabawom na śniegu w miejscach do tego przeznaczonych, podczas kontaktu z osobami nieznajomymi i obcymi zwierzętami. Policjant przestrzegał przed przyjmowaniem od obcych ludzi jakichkolwiek upominków, a także przed wsiadaniem do samochodu obcej osoby. Uczniowie poznali także pozycję jaka należy przyjąć, by uchronić się przed atakującym, groźnym psem. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali pana policjanta i zadawali różne pytania. Wykazali się też wiedzą dotyczącą telefonów alarmowych.
Na zakończenie spotkania uczniowie klas pierwszych otrzymali kamizelki odblaskowe, aby mogli bezpiecznie poruszać się po drodze do i ze szkoły.

     Bezpieczne ferie - spotkanie z policjantem

Ferie to czas odpoczynku i relaksu. Jest to również czas szaleństwa na śniegu. "Bezpieczne ferie" - pod takim hasłem - 6 lutego 2013 r. - odbyło się w naszej szkole spotkanie uczniów klas drugich z policjantem asp. Markiem Dulbasem z Komisariatu Policji w Bychawie. Pan policjant opowiadał dzieciom o zasadach bezpieczeństwa podczas zabawy. Przybliżył uczniom najważniejsze reguły, jakimi powinni kierować się podczas ferii, zarówno w kontaktach z osobami obcymi, jak również podczas zimowych zabaw. Przestrzegał, aby: nie skakać po lodzie i jeziorze, zawsze mówić rodzicom kiedy i z kim się wychodzi i kiedy się wraca do domu, mieć przy sobie sznurek ? w razie gdyby lód się załamał, bawić się przy brzegu lodu, nie jeździć sankami doczepionymi do samochodu, nie jeździć sankami w pobliżu drzew i jezdni, chodzić na lodowisko w grupie kolegów, nie chodzić po zamarzniętych jeziorach, nie chodzić po nieznanych stawach i jeziorach.
Dodatkowo podczas spotkania przypomniano dzieciom o konieczności przestrzegania zasad ruchu drogowego, bezpiecznego poruszania się po drogach. Omówiono również korzyści płynące z noszenia elementów odblaskowych przez uczestników ruchu drogowego, które wpływają na naszą widoczność na jezdni, a tym samym bezpieczeństwo podczas poruszania się.
                                                                                                                      Dorota Drążek

     Bezpieczeństwo dzieci w Internecie

W dniu 27 kwietnia 2012 r. w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyła się pogadanka dla rodziców na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Poruszane były kwestie  zagrożeń  wynikających  z  korzystania  z Internetu  oraz   profilaktyki i przeciwdziałania im. Dopełnienie pogadanki stanowiła prezentacja multimedialna. Całość przygotowała i poprowadziła pani Krystyna Kostrzewska. Wszystkim Rodzicom serdecznie dziękujemy za przybycie.
                                                                                                               Krystyna Kostrzewska

      Ferie udane i bezpieczne!

Chcemy miło i bezpiecznie spędzić zimowe ferie, ale do tego trzeba się  przygotować. Uczniom klasy I d pomógł w tym policjant - starszy sierżant Pan Paweł Kowalczyk, który odwiedził ich 27.01.2012 r. tuż przed feriami. Przez godzinę zdążył opowiedzieć o zasadach bezpiecznego zachowania w różnych miejscach, podczas zimowych zabaw oraz o swojej pracy w policji. Uczniowie mogli obejrzeć policyjnych „pomocników”, a na koniec otrzymali ulotki informacyjne i pouczające książeczki. Bardzo dziękujemy Panu Pawłowi Kowalczykowi.
                                                                                                      Sławomira Wrzesińska

      Akcja „Bezpieczna Przerwa”

W dniach 12-16 grudnia 2011 r. przeprowadziliśmy akcję „Bezpieczna Przerwa”. Akcja ta miała na celu pokazanie jak można i należy się zachowywać podczas przerw śródlekcyjnych. W ciągu całego tygodnia pełniliśmy dyżury na przerwach i obserwowaliśmy zachowanie uczniów. Najgrzeczniejsi uczniowie otrzymali od nas nagrodę - pochwałę w zeszycie obserwacji ucznia.
                                                                                                                                                    Samorząd Uczniowski

     Spotkanie pierwszaków z policjantami


5  października  2011 r.  policjanci  z  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  w  Lublinie  spotkali  się z pierwszakami. Głównym celem wizyty funkcjonariuszy było przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze (będąc zarówno pieszym, rowerzystą czy też pasażerem) i zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych w okolicach szkoły. W przyswajaniu wiadomości pomagała dzieciom znana postać ,,SpongeBoba”.
Dzięki filmowi ,,Bezpieczna droga z radami ,,SpongeBoba” dzieci w prosty i wesoły sposób przyswoiły wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego. Mogły same decydować jak powinna zachować się postać filmowego Filipa podczas poruszania się po drodze. W chwili gdy bohater filmu - Filip stoi przed wyborem jak ma się zachować, dzieci miały możliwość  zaznaczenia  jednej  poprawnej  odpowiedzi  z  trzech  wyświetlanych  na  ekranie.
W  przypadku  zaznaczenia  prawidłowej  odpowiedzi  postać  ,,SpongeBoba”  chwaliła  dzieci, a gdy odpowiedź jest zła w wesoły sposób informowała je o tym.
Policjantka  p. Agnieszka  Łoś  z  Wydziału  Ruchu  Drogowego  Komendy  Wojewódzkiej Policji w Lublinie przypomniała uczniom również o zagrożeniach, jakie czyhają na nie w drodze do szkoły i podpowiedziała jak ich uniknąć, aby mogły bezpiecznie dotrzeć do placówki.
Oprócz przekazanej wiedzy i prezentacji filmu p. Agnieszka Łoś przekazała pierwszakom  płytę  dvd  z  filmem  ,,Bezpieczna  droga  z  radami   ,,SpongeBoba” i plakaty, a dzieciom rozdała naklejki- odblaski, dzięki którym będą bardziej widoczne na drodze po zapadnięciu zmroku.
Pierwszaki bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach, chętnie zadawały różne pytania. Spotkanie bardzo się podobało.
                                                                                                                              Dorota Drążek i Elżbieta Malecka

     Dzień Bezpiecznego Internetu

Hasło przewodnie  obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2011 - „Internet to więcej niż zabawa. To Twoje życie” - ma za zadanie pokazać młodym ludziom, że decyzje podejmowane w świecie wirtualnym mogą mieć wpływ na ich realne życie. Ma także pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytania czy właściwie kreują swój wizerunek w sieci, czy swoją aktywnością nie naruszają prywatności własnej i innych, czy dziś publikowane treści nie zaszkodzą im w przyszłości. Ponadto powinno skłonić do refleksji nad problemem uzależnienia od życia w sieci. /źródło/

     Bądź widoczny, bądź bezpieczny

14 grudnia 2010 r. odbyło się spotkanie komisarza Arkadiusza Kality z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Lublinie z uczniami dojeżdżającymi do Szkoły Podstawowej w Bychawie. Spotkanie odbyło się pod hasłem Bądź widoczny, bądź bezpieczny’’. Pan komisarz rozmawiał z uczniami na temat ich bezpieczeństwa w drodze do szkoły i do domu. Wskazywał na konieczność oznakowania pieszego, zwłaszcza dzieci, w godzinach wieczornych. Przekazał szkole 80 sztuk kamizelek odblaskowych, plakaty, oraz płyty z filmem pt. ‘’Bezpieczna droga z radami Spongeboba’’. Wszyscy uczniowie dojeżdżający otrzymali kamizelki i mają obowiązek zakładać je w drodze do szkoły i do domu.
                                                                                                                   Dyrektor Szkoły Małgorzata Tudrujek  

     Nosimy odblaski!

W trosce o bezpieczeństwo uczniów Szkoła Podstawowa w Bychawie przystąpiła do akcji Bądź widoczny, bądź bezpieczny", która prowadzona jest pod patronatem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Lublinie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
Najbardziej zagrożeni na drodze są uczniowie dojeżdżający, którzy wracają ze szkoły do domu o późnej porze; w czasie zimy jest to już noc. W celu zwiększenia widoczności w/w uczniów zostaną oni wyposażeni
w kamizelki odblaskowe, które będą mieli obowiązek nosić w drodze do domu i do szkoły.
Obecnie szkoła posiada: 40 sztuk kamizelek, które otrzymała od WORD - u z Lublina, 50 kamizelek przekazali sponsorzy: ART KOM - Bychawa, Rafał Dzwonowski - Bychawa, Andrzej Bielecki - Bychawa. Pozostałe brakujące kamizelki szkoła otrzyma z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.
Ponadto policjanci Komendy Wojewódzkiej przeprowadzą prelekcję dla uczniów dojeżdżających nt.: "Bądź widoczny, bądź bezpieczny". Ważną rolę w tej akcji odgrywają rodzice, którzy powinni uświadomić swoim dzieciom konieczność codziennego noszenia kamizelek, które zwiększają ich widoczność na drodze a może i uratują życie.
                                                                                                                           Dyrektor Szkoły Małgorzata Tudrujek        

     Spotkanie z policjantami

W dniu 16 listopada 2010 r. z pierwszakami naszej szkoły spotkali się policjanci z Miejskiego Komisariatu Policji w Bychawie. Dzieci dowiedziały  się jak zachowywać się podczas spotkania z nieznajomym psem, reagować w sytuacjach zagrożenia i wzywać pomocy. Były to bardzo cenne rady i wskazówki.
                                                                                                                                                        Małgorzata Gąbka

      Spotkanie z Kuratorem

7 grudnia 2009 r. w sali gimnastycznej odbyło się spotkanie uczniów klas IV - VI z Kuratorem Sądowym panią Ewą Cichocką. Temat spotkania to "Konsekwencje popełniania czynów karalnych lub przestępstw popełnianych przez osoby niepełnoletnie. Zagrożenia dzieci przestępczością i demoralizacją, sposoby zapobiegania". 

Copyright © by Szkoła Podstawowa w Bychawie

7